Møllevænget 11

Mellem gården Hoel og den nuværende (nedlagte) mølle lå tidligere et kådnersted (husmandssted), som gennem en del år var drevet af Hans Peter Thomsen.

Foruden sit landbrug havde han også en boghvedemølle, som blev trukket af en hest.

Hans forældre, som hed Asmus Thomsen (død 1883) og Cecilie (Sille) Marie(Jacobsen) (død 1890), var også kådner og grynmøller, så Hans Peter har sikkert overtaget stedet efter hans forældre.

Asmus og Sille fik ialt 5 børn, hvoraf en døde tidlig: Cathrine Marie døde i 1859 kun 10 år gammel.
Ellen Marie blev gift med Hans Christian Moldt i Schmoel.
Rasmus og Christian rejste inden deres fars død i 1883 til Amerika

Imidlertid brændte huset og møllen i 1877, og da den skulle bygges op igen, blev der bygget en rigtig vindmølle lidt nord for det gamle bosted.
Det var en Hollænder vindmølle.

I de gamle papirer fra Skodsbøl Brandværn kan man se at han var aktiv brandmand i 1884 (se under foreninger)
Han var gift med Hanne( Født Hansen)og de fik i november 1885 en pige som kom til at hedde Hanne ligesom sin mor.
Hans Peter Thomsen rejste kort efter til Amerika,hvortil hans 2 brødre (Rasmus og Christian Peter) allerede var rejst.

I 1886 købte Johannes Christian Brammer fra Angel møllen.
Hans familie havde gennem generationer været "Berufsholländer" d.v.s. de forpagtede noget jord samt stald med kvæg på de store godser, og forarbejdede så mælken til smør,  som de solgte i byerne. Men Johannes' far (Christian Ludwig Brammer)skiftede job og blev udlært møller, og det samme gjorde så sønnen.
Johannes var gift med Johanna Maria Dorothea Petersen fra Füsing, de havde 2 døtre, den ene blev født i 1887, hun hed Louise Amalie. Året efter kom Dora Cecilie.
Louise var opkaldt efter møllerens mor som også boede på møllen (Louise Mathilde Blunck), indtil 1894, hvor hun døde.
De drev møllen indtil 1902, hvor de solgte møllen, og købte et stykke jord i Bøklund, hvor han byggede en ny mølle.

Han solgte møllen til møllersvend August Høck, som også stammede fra Angel(Langballeå), men som var blevet opdraget og havde lært sit fag på Adsbøl Mølle. Han havde i et stykke tid været interesseret i at få sin egen mølle, hans plejemor fra Adsbøl havde lovet at hjælpe med at betale møllen, men da det blev aktuelt så svigtede hun. I Stedet for købte hun sammen med Doris's forældre et lille husmandssted til det unge par, hvor de så skulle bo sammen med svigerforældrene.
Det var dog noget som August hverken havde forstand på eller var interesseret i, så efter et par år ved landbruget solgte han det og da det passede med at Brammer solgte Skodsbøl mølle - så købte han den og de flyttede ind på møllen sammen med svigerforældrene.
Mølleren August Høck er født i 1879 og gift med Doris som var født i 1883, hun kom fra Sundeved. De fik 5 børn, den ældste var Hedvig som blev født den 20 februar 1902 . Den ene dreng ( Heinrich) døde godt 1 år gammel af engelsk syge. De 3 øvrige drenge var: Peter, Nicolaj og Andres (Dres).
Hedvig blev som alle andre konfirmeret da hun var 14, og kom derefter ud at tjene som tjenestepige, hos en tysk løjtnantsfrue; efter 1 år der ,kom hun ud på en bondegård. (Se Hedvigs oplevelse som tjenestepige.)

Hedvig blev senere gift med teglværksejer Hans Tychsen i Nybøl Nor.
Her på møllen kom bønderne kørende med deres korn og fik det malet til grisefoder og andet. Dengang var der ingen der selv have kværn. Der var jo ingen elektricitet.

Kværnene kom først på gårdene efter at Sønderjylland havde fået strøm i 1922 - 23.
Møllerens kone Doris var en lille fin og smuk dame. Det var også smukt omkring møllen, en lille fin have foran stuehuset (Se Hedvig Tychsens beskrivelse af haven, skrevet i 1981 da hun var 79 år). Blomster i vinduet og hvide gardiner, alt var så rent og pillent hos Doris, og så den smukke mølledatter og sønnerne var også kønne og kvikke, Det var næsten som i eventyrerne.
Men det gik tilbage for møllerfaget, da bønderne fik kværn selv.

Hedvig Tychsen har skrevet om sine oplevelser som barn på en mølle (se Hedvigs barndoms oplevelser her)

Møller Høck drev Skodsbøl Mølle i 33 år . I 1935 forpagtede han møllen til møller Hansen.
Møller Hansen var vist ikke blevet dansk statsborger, eller også meldte han sig frivillig som tysk soldat. Han var med i krigen i Frankrig, og haltede da han kom hjem. Da han sammen med konen Dorthea og datteren Cecilie flyttede til Broager fik han noget kontorarbejde på Fr. Petersens maskinfabrik i Smøl.

Mens Hansen drev møllen boede Johan Mælkemand alias Johan Toft (Johan Lorenzen), sammen med konen i landbrugsbygningerne ved møllen. Han havde et par små heste og kørte mælk i Egernsund fra Broager Mejeri.
Han havde også forpagtet en mark bag ved Passat af kaptajnen. Her græssede hans heste på noget af jorden, den øvrige del havde han tilplantet med tobak. I foråret havde han nogle koner til at hjælpe med at plante, og hen på sommeren kunne de så begynde plukke de nederste blade, og senere længere oppe. De blev så kørt om til "Peter drejer "  ( Møllevænget 5),hvor de samme koner trak dem på tråde, og om aftenen, når mændene kom hjem fra arbejdet, var det mændene der hængte det hele op i de store lader til tørring. Når de var tørre skulle de så sorteres, inden de kunne pakkes og sælges.
Mange eksperimenterede med at rulle cigarer, og lave deres egen tobak, men det lykkedes ikke alt for godt.
Efter Høck's død i 1943 blev møllen solgt til møller Thiel og konen Doris flyttede ned til datteren i Nybøl Nor. Nu var vingerne taget ned og mølledriften kun lille, indtil den blev helt indstillet.
I 1952 solgte H. C. Hansen og hustru møllen til væverske Annelise Beck Hansen (senere gift Kamstra og boende i Holland).
Edith Koch købte så møllen i 1982, som efterhånden kun var meget medtaget.
Edith Koch kom fra Slesvig og talte kun tysk. Efter sigende var hun kunstner, men ingen har set nogle af hendes værker.
I dag er møllen væk og huset er kun en ruin. Den ejes af frau Koch's datter, Inga som overtog det i 1988.
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990), Hedvig Tychsen(1981) , August Korse, Jens P. Nielsen og Bruno Petersen (barnebarn af Brammer)
.