Historisk beskrivelse af landsbyen Skodsbøl:
Diverse nyere fotos fra Skodsbøl

Kort over Skodsbøl:
Midtby (Hoelvej- Skodsbølvej)
Overby (Møllevænget- Øbjerg)
Skræddergade - Nejs Møllevej
Nørregade
Skodsbølvej vest for Nørregade

Hoelvej:    Nr. 1     Nr. 2     Nr. 3     Nr. 4     Nr. 5     Nr. 6    
Nr. 7     Nr. 8     Nr. 9

Skræddergade:    Nr. 3     Nr. 4     Nr. 5     Nr. 8     Nr. 10    
Nr. 12 (Togstation)    Nr. 14    Nr. 16

Nørregade:    Nr. 4     Nr. 6     Nr. 8     Nr. 10     Nr. 12    
Nr. 14     Nr. 16     Nr. 18     Nr. 22

Møllevænget:    Nr. 1     Nr. 2     Nr. 3   Nr. 4     Nr. 5    
Nr. 7     Nr. 8    Nr. 9     Nr. 10    Nr. 11(møllen)

Nejs Møllevej: Nr. 2     Nr. 4     Nr. 5     Nr. 6     Nr. 7    
Nr. 8     Nr. 9     Nr. 11     Nr. 13

Skodsbølvej:    Nr. 7     Nr. 9     Nr. 11    Nr. 13     Nr. 15   
Nr. 17    Nr. 19    Nr. 20    Nr. 21    Nr. 22    Nr. 24     Nr. 25   
Nr. 27    Nr. 30    Nr. 32    Nr. 34    Nr. 40    Nr. 42    Nr. 44   
Nr. 46 (Passat)    Nr. 48 (Vandværket)     Nr. 50     Nr. 51 (Kroen)       .
Nr. 52    Nr. 53     Nr. 54    Nr. 56    Nr. 57    Nr. 60    Nr. 61   
Nr. 62    Nr. 63    Nr. 64    Nr. 64A    Nr. 65    Nr. 66 (skolen)
Diverse:   Brovej 71    Øbjerg 3

Gamle foreninger:
Skodsbøl Brandværn        
Den Danske Forening
Skodsbøl Borgerforening      
Skodsbøl Vandværk
Skodsbøl Skytteforening      
Skodsbøl Gymnastikfoerning
Skodsbøl Selskabelig Forening

Preusiske Kort fra 1872 med tilføjelser i 1920:
Møllevænget  
Hoelvej   
Nørregade
Nejs Møllevej

Erindringer
Hedvig Høck: Beskrivelse af Haven ved Møllen
Hedvig Høck's erindringer som Tjenestepige.
Hedvig Høck's barndom i Skodsbøl

Diverse ting:
Skodsbøl sangen
Forligsmanden i Skodsbøl
Matrikelkort over Skodsbøl
Mindestenen i Skodsbøl
Gamle opskrifter
Flagningsregler
Den jydske lov 
Gamle "gode råd"
Et digt fra 1864    
Den vilde jæger  (et sagn fra Stenderup)
Maren Innestei  (et sagn fra Broager land)
Den gjerrige Kone  (et sagn fra Broager)
Den forlorne søn( et sønderjysk sagn fra 1840 - på sønderjysk)
Beskrivelse af Broagerland 2. udgave 1864

Hold musen over det du vil se og klik.

.