Skodsbøls historieByen er opstået som landsby ved den gamle landevej fra Egernsund via Smøl til Sønderborg.

I kirkebøger fra hertugdømmet Slesvig nævnes i perioden 1332 - 1407 flere ejendomme i Scalebul, som er det samme som Skodsbøl.
Bogen : "Versuch einer Kirchliche Statistik des Herzogthums Schleswig "- fra 1840 nævnes, at i 1575 tilegnede Hans Blome sig en Bol som han så i 1590 igen byttede med noget andet jord til Hertug Johann den Yngre af Sønderborg, som så senere solgte/ byttede det videre.

Sandsynligvis jord til gårdene Hans Nissen (Nejs Møllevej 2, Tychsens gård (Skodsbølvej 60), Hans A. Petersen (Nørregade 22) og Mikkelsens gård (Møllevænget 5).


Efter Svenskerkrigen i 1658 og 59 oprettede hertug Philipp, som var søn af hertug Johann, Schottsbüllhof / Niendorf på grundlag af 6 ødelagte boelsteder fra krigen.
Hele Broagerområdet led meget, dels på grund af Svenskerkrigen samt samt hungersnød og sygdom (Blodgangen rasede). Der skrives, at af 17 gårdmænd i Skodsbøl var der efter krigen kun 2 tilbage. - Der døde i alt 225 personer i Broager Sogn.

I bogen: "Topographie des herzogthums Schleswig ", skriver forfatteren i 1853:
" Schottsbüll (Schotzbüll), Landsby i området Sundeved, 1 mil vestlig for Sønderborg, på landevejen mod Flensborg; Kirke- og skoledistrikt Broager. Den indeholder 10 vollhufen, 3 halvhufen, 10 kathen og 29 Instenstellen, hvoraf 4 er kroer.
7 Volhufen, 10 kathen og 26 Instenstellen hører til Sønderborg, Nybølharde.
2 volh., 3 halvh., 1 kathe og 2 instenstelle hører til Gråsten gods,- og 1 vollhufe og 3 Kathenstelle hører til Mariekirken i Flensborg (St. Gertrudscapelle). 4 gårde er udbygget, de kaldes, Skovbjerg, Aerm, Egeskov og Blaasand."
Ved Nybøl Nor ligger 2 Teglværker, hvoraf det ene hedder Boesbeck, en syd for Skodsbøl liggende vindmølle tilhører Gråsten gods.

(Vollhufner ejer en hufe, som er så meget land som en storfamilie behøver, for at kunne leve af det. En Käthner ejer under en 1/2 hufe og har som regel et andet arbejde ved siden af.
En Insten bor i eget hus eller til leje).

Senere blev Skodsbøl stationsby på Vester Sottrup - Broager - Skelde banen.
Skodsbøl har i dag ca. 230 indbyggere og 100 boliger.
I 1840 var der 400 indbyggere i Skodsbøl.
I 1885 boede der 695 personer, og i 1900 var det 733 personer primært på grund af teglværkerne. Derefter er befolkningstallet gået tilbage, indtil ca. 1970, hvor det stagnerede. Nu er befolkningstallet atter lidt stigende.
Efter hovedvej A8 blev anlagt i 1930' erne er byen blevet befriet for uvedkommende trafik. Desværre er der kommet en del uønsket trafik af folk fra Broager med trailer som åbenbart ikke er klar over at de kan køre ad landevejen ned til lossepladsen.

Tilbage til side 1 (oversigten)
.