Pia Gormsen Møllevænget 1

Ifølge matrikelstyrelsen er det nuværende hus bygget i 1900, men gamle kort viser at der på samme sted har ligget et hus før den tid.
I 1873 boede der her en mand ved navn Mads Hansen.

Kathrine Hansen:" Her boede Edvard Niklasson    (f. 1856 - d. 1941), til leje hos Valdemar Petersen, sammen med hustruen Ida (Mathilde Svensson f. 1860 - d. 1943.
De var indvandret fra Sverige. Det fortaltes at de havde ejet et gods i Sverige men på grund af de meget dårlige tider i Sverige, var de rejst til Tyskland, som Skodsbøl jo tilhørte på det tidspunkt. Det var teglværksindustrien og beskæftigelsen her, der trak udlændige til. Der kom også mange fra Polen.
Edvard Niklasson  var flot af skikkelse og en pæn mand, som altid kun nævntes: Niklasson.
Han var gudfrygtig og sagde engang: Jeg står fast i troen, men min kone vakler. Omvæltningen havde også været stor for hende."
 De fik 6 børn:
Jon Evald (f. 1884- d.1914),
Carl Evard (f.1888- d. 1972,
Edla Karoline Ellis (f. 1891)
Ida Siegfrida (f. 1893 - d. 1984),
Claus Unof (f. 1898),
og Anni Mathilde (f. 1901).
Jon døde under Første Verdenskrig i Frankrig, kun 14 dage efter at han var blevet indkaldt.
Edla kom i hus på Nejs Møllegård, hvor også Valter (Valdemar Christian) Petersen tjente.
De blev forlovet, gift og boede på gården indtil Edla blev gravid, så flyttede de tilbage til Edlas forældre på Møllevænget 1, hvor de boede til deres død.

Ida blev senere gift med grænsegendarm Pedersen og flyttede ind i Skodsbølvej 32.

Der var 3 lejligheder på Møllevænget 1 dengang:

  1. Edla og Waldemar Christian Petersen, som ejede huset, boede i den første lejlighed, sammen med kone og børn.
    Valde eller "Valter orne" som han også blev kaldt, var daglejer og arbejdede på teglværk og kom som det passede ham. Samtidig havde han en halv snes orner som bønderne kom til, med deres søer til bedækning.
    Valdemar havde købt huset i 1923
  2. Hele familen Niklasson boede i den anden i midten,
  3. I den 3. boede skomager Lassen. Han kunne lidt af hvert, han klippede håret på folk ordnede seletøj for bønderne m.m.

Tidligere beboer af huset siger, at der engang har været et lille bryggeri på stedet, hvor en del af udstyret skulle ligge i den nu tilmurede kælder.
Muligvis har ølbrygger Jens Peter Iwersen boet her (se under forligsmanden)
Ovenstående bliver bekræftet af følgende optegnelse i "Gebäudesteurrolle des Gemeindebezirk Schottsbüll (Plattes Land)" fra 1903 er følgende skrevet om huset, at det ejes af Hans Peter Plath som var Inste og Bierbräuer, og huset består af:"a. Wohnhaus mit Scheune, Hofraum und Hausgarten - b. Brauerrei"

Ved Valdemars død i 1973 blev huset solgt til Arne Vilfred Nielsen og hustruen Lydia.
De boede der indtil 1979 hvor Pia Gormsen købte det. Hun flyttede derpå nogle møbler ind i huset, og mere skete der ikke.
Senere blev det dog lejet ud til bl. andet hjemmeværnet.

Huset er i dag meget forfaldent og burde for længe siden været revet ned. Grundstykket bruges primært af naboerne som afstilleplads.
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) , Knud Valter Nielsen og J.W.H.Tychsen
.