Helle Christiansen - og Karl Wilhelm Bannow Skræddergade 4

      I 1935 købte Nis Peter Jensen et stykke jord af Bertel Thomsen, det stykke som lå bag ved kroen og byggede her et hus.
Nis jensen arbejdede på det tidspunkt på Tornskovs teglværk mere af nød en af lyst, han ville hellere over i samme branche som sin bror, der var kreaturhandler, så da Kellermann (Nørregade 8) ville holde op på grund af alder, så han sin chance.
Nis kom i lære hos Kellermann i 3 mdr, så var han slagter.

      Sammen med konen, Adeline,byggede han huset om til butik og ligeledes et slagtehus bagved.
Slagtehuset blev bygget direkte ovenpå den rørlagte bæk, så var det nemt at komme af med blod og vand.
Det blev ved hårdt arbejde, en god forretning. Der blev kørt vareture over hele Sundeved.
Nu havde de et moderne slagteri og en fin butik, som også havde god søgning. Adeline stod selv i butikken.
De fik børnene: Jacob, Hans Christian, Holger og Karen.
Hans overtog slagterforretningen i 1958 og Nis og Adeline flyttede ind på Nejs Møllegårds aftægt (Skræddergade nr. 10), hvor de boede indtil 1968.
Nis og Adeline købte så hus på Øbjerg. Hun havde dog den sorg at miste først sin mand og derefter alle sine børn inden hun selv døde som 90 årig.
      Hans blev gift med Marie Hønholdt. De drev forretningen en del år indtil de byggede et hus i Nybøl.
Slagteriet blev i 1971 solgt til Jørgen. Bruun. Jørgensen og hustru. De drev forretningen en del år, men solgte så huset i 1979 og flyttede til Broager.

      Huset blev derefter købt af Poul Erik og Ulla Harshøj Larsen, som flyttede ind sammen med Børnene Randi og Leif (Leif er senere kommet tilbage fra Grønland og har startet forretningen:
" Brilleleif" i Broager - den er nu flyttet til Apenraderstrasse 148 i Flensborg).
De kom fra Nejs Møllevej 6. Slagteriet og forretningen blev nedlagt og Poul Erik drev herfra et isoleringsfirma.

      Grunden går fra Skræddergade og over til Nejs Møllevej, d.v.s. det gamle sprøjtehus lå på deres grund, hvorfor de hvert år modtog 1 krone i leje .

Huset er senest blevet solgt i 1998 til Ulla S. Nielsen og Hans M. Nielsen, og i 1999 hvor Bannow købte huset.Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde:Jørgen Thomsen "byvandring" og Kathrine Hansen (ca. 1990)
.