Skodsbølvej 66 -Lene Munch og Jesper Nørgaard

Her ligger/lå Skodsbøl skole.
I vinteren 1878 blev det befalet at bygge en ny skole i Broager sogn på grund af "overbefolkning" af Broager skole.
Skolen blev bygget i Skodsbøl af  hr. Wilhelmsen.
Det blev oprindelig besluttet kun at bygge skolen til 1 klasse og med en lærerlejlighed.
Ved Indvielsen var der 76 elever, som efter kort tid steg til 90 elever.
Man kan så i dag undre sig over, hvorfor man kun byggede en en-klasse skole, fordi der ifølge Slesvig-Holsten's skolelov fra 1872 maksimalt måtte være 80 elever i en en-klasse skole.
Skoleloven, som er meget omfattende fortæller præcist, hvad man skal undervises i, samt hvor mange timer - se skoleloven her

Førstelæreren hed H. Petersen, som efter 4 år blev forflyttet.
Efter en kort periode, hvor skolen blev undervist af lærere fra Broager kom J. H. Schmidt som så blev forflyttet efter 6 år, hvor Hans Peter Johannes Hanssen startede.

I 1880 blev der befalet at nedsætte en skolekommision, den bestod af: Formand: Hr. Pastor Schumacher, og med følgende medlemmer: Hr. teglværksejer Petersen, Skodsbøl, hr. købmand Thomsen, Skodsbøl, hr. gårdejer Jacobsen, Stenbæk, hr. pensionist Hansen, Broager, hr. kromand Horn, Broager, hr. pensionist Henningsen, Mølmark og hr. gårdejer Andersen, Dynt.

I 1892 blev skolen udvidet med en ny skolebygning og udvidet til en 3 klasses skole og med 2 lærerlejligheder.
I forbindelse med udvidelsen blev grunden udvidet med et stykke jord af det der i dag er Skodsbølvej 64. (se Katasteramts notat samt Katasterkort)
Bygmesteren var denne gang hr. Horn fra Broager.

Ved indvielsen i 1892 hed lærerne: I Kl. - Johannes Hanssen, II Kl. - Christian Frederich Jensen og III Kl. Iver Petersen Dall.
Hr. Hanssen, som i de ældste kirkebøger nævnes som Hans Peter Johannes Hansen senere er der i efternavnet til føjet et ekstra s så han nu hedder Hanssen, i krønikebogen underskriver han sig altid som Hanssen. Han startede som lærer og blev senere hauptlehrer, han er gift med Johanne Christine Schulz, de får i 1890 en dreng (Lorenz Bertram Johannes) 2 år senere en pige som døbes Maria Helene .I 1906 får de endnu en pige som døbes Anni, som faddere angives 3 søskende: Doris, Christine og Christine; så der har mindst været 6 børn.
I 1898 rejser hr. Jensen og hr. Dall forfremmes til II Kl og til III Kl. kommer hr. Outzen.

I 1921 boede der på skolen :
Førstelæreren Christian Theodor Schacht, sammen med konen Henni og 4 børn (Bruno, Erika, Asta og Magda, desuden havde de en tjenestepige (Johanne Schmidt).
Andenlærer Carl Hansen Hodersdal boede også på skolen, men han boede alene.
I 1925 boede førstelærer Schacht der stadig sammen med hele familien, men uden tjenestepige. Andenlæreren er i de mellemliggende år blevet udskiftet. Det er nu Hans Peter Rasmus Bønneland, der bor her sammen med konen Helene og datteren Erna.
Skolen fungerede som skole indtil 1971 - 72, hvor den blev nedlagt.
Dengang skolen startede hørte Sønderjylland ind under Tyskland, hvorfor den tyske lov var gældende:
Ved en forordning af 14. august 1880 påbød regeringen i Slesvig alle slesvigske skoler at anskaffe en stift-indbunden bog, der skulle tjene som "Schulchronik" (se krøniken her)
Med vanlig preussisk grundighed indeholdt ordren en oversigt over, hvad den skulle indeholde:

* En beskrivelse af skolens hjemsted, dets geografiske, geologiske og naturhistoriske forhold, dets histore gennem tiderne, for så vidt den var tilgængelig uden mere indgående undersøgelser, og eventuelle sagn og overleveringer, der var knyttet til særlige lokaliteter.
*Skolens historie, enten ved hjælp af gamle dokumenter eller overleveret mundtligt gennem ældste slægtled.
*En beskrivelse af skolens og lærerboligens stand i 1880.
*Biografiske oplysninger om tidligere lærere og en kort levnedsbeskrivelse af embedernes nuværende indehavere.
* De vigtigste årlige begivenheder inden for skolen, påbegyndt år 1880 (Indskrevne elever, konfirmander, årsprøver, inspektion, lærerskifte, festdage m.m.)

Som man kan læse i skolens krønike, så blev der i mange år afholdt en skolefest / juleafslutning, hvert år i december, hvor der blandt andet også blev vist teater af de større elever.

Ligeledes kan man også se at feriernes tidspunkt og længde rettede sig efter vejret; det vil sige efter hvornår høsten var færdig, roerne taget op o.s.v.
Med jævne mellemrum blev der bestilt en fotograf til at tage et foto af alle skolens elever.
(se skolefotos her)
Da skolen blev nedlagt købte Jørgen Fogt Skolen i 1972 af Broager Kommune. Han solgte skolen i 1994 til Jesper Nørgaard
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Landsarkivet Aabenraa, HolgerJensen, Tove Holdt, Irma Hansen
.