Skodsbølvej 65 Helle og Mogens Tang Nissen


Huset er bygget i 1960
Arbejder Vilhelm Nielsen Kock købte i 1959 et stykke jord af kromand Chresten Brock som afviklede det landbrug der oprindelig hørte til kroen og udstykkede jorden til Landarbejderbolig.

I 1938 havde Folketinget vedtaget en lov om offentlig støtte til opførelse af landarbejderboliger

Vilhelms hustru hedder Cecilie Cathrine (født Lorenzen). I 1984 sælger han huset til Børge Kock, som så igen sælger det 2 år senere til Helle og Mogens Tang Nissen.
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: