Skodsbølvej 64 Jens Tvedegård

Her har været gård i ca. 150 år, men i modsætning til de andre større gårde, har her aldrig været teglværk, dog blev der i kriseårene 32-33 solgt mergel fra gården.
Der er 50 tdr. land til gården

I 1854 omkom Jens Christian Jensen (han var på det tidspunk 76 år gammel og faldt i en brønd). Hans kone, som hed Sille Magdalene Andersen var død på det tidspunkt. Han var søn af kådner Frederik Jensen og Marie (Jacobsen f. 1748 d.1826) fra Mølmark. Muligvis har Jens bygget gården. De havde 2 børn: ovenstående Jens Christian samt datteren Anna Maria, der blev gift med boelsmand Christen Petersen fra Stenderup

Han boede hos sønnen Frederik Jensen der var Gård- og Sandemand (se bem. nederst på siden).
Se folketælling 1845 og folketælling 1860
Frederik Jensen (født 1816, død 1896),var musikalsk og spillede på violin og virkede som spillemand i Skodsbøl til festerne. Han var gift med Marie Hansen fra Midtskov,hun var født i 1816 og døde af lungebetændelse, 58 år gammel i 1875. De overtog gården i 1846. Ialt fik de 9 børn:
Sille (Cecilie) Magdalene (f.1841 - død 1876 i Slesvig ),
Jens (1842 - 1917)overtog gården (se nedenfor)
Catharina ( 1845 - 1849), hun blev kun 4 år og døde af brystbetændelse.
Marie (1847 -1847) hun døde 10 dage gammel på grund af for tidlig fødsel
Anne Marie ( Anna Maria) (1848 - ). I 1896 bor hun hjemme,
Christian (1851 - 1925),blev gift med Anna Nicolaisen, Dynt og flyttede til Villesholt. Senere er han registret som gårdejer i Dynt Skov (sandsynligvis det samme som Villesholt)
Anne Cathrine Margrethe (Anna Cathrina Margrethe)
(1854 -)i 1896 bor hun hjemme.
Metha Maria Christina (Mette Marie Christine) (1857 - ). Hun blev gift i 1884 med landmand Jens Peter Nielsen Steen fra Morsø i Jylland
Anne Hedevig Frederikke (1861 - 1863 hun døde af lungebetændelse.

Jens blev gift med Cathrine Marie Sibbesen (født:1853) fra Gammelgab i 1882. De fik 5 børn:

Frederik som overtog gården giftede sig med Ida Jørgensen Ragebøl, i Broager kirke den 6. oktober 1911.
Margrethe blev gift med Peter Nissen Tombøl,
Christine (Ditte) blev gift med Christian Iversen fra Tombøl.
Marie (Mimi) giftede sig med Peter Lei fra Gram.
Christian giftede sig med Christine Jepsen Dybbøl.

Frederik og Idas børn:
Kathrine blev gift i 1935 med Jens Hansen fra Nejs Møllegård.
Anni blev gift med Jes Paulsen (hun bor idag i aftægten (Skodsbølvej 64A).
Anni og Jes Paulsen overtog gården efter Frederik Jensen i 1941.
Efter dem overtog deres søn Jens Frede Paulsen gården.
Margrethe blev gift med Niels Helmer Jørgensen
Edith blev gift med Asmus Nissen.

 

Bem: Ifølge Danske Lov, Første bog, XVI kapitel, skulle herredsfogeden i hvert herred udpege 8 sandemænd. Det skulle være "lovfaste og boesatte Dannemænd", og deres funktion var en slags domsmænd i sager om mord og markskel.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Landsarkivet Aabenraa,Kathrine Hansen (ca. 1990) og kirkebøger
.