Skodsbølvej 60 Agnes og Viggo Jørgensen


Stuehuset, svinestald, lade og kvægstald er opført i 1870. Der hørte 23 ha. jord til, heraf var 6 tdr. med skov. I 1983 blev alle bygninger renoveret.
Her boede i 1873 Lorenz Christensen, som var teglværksejer og gårdejer.
I 1896 købte Peter Tychsen og hustruen ejendommen på en tvangsauktion. Peter var født i Skelde og konen Ingeborg Christine Jensen kom fra Smøl. De boede de første år af deres ægteskab i Røllum.

Ifølge familiens egne oplysninger havde de på det tidspunkt ingen penge, faktisk kun gæld, så de sad meget hårdt i det. Det hjalp først da jernbanen blev bygget langs med staldbygningen, og de fik udbetalt 30,000 Mark i erstatning for brandrisikoen (taget var stråtag).
Til Gården hørte dengang også et teglværk i Nybøl Nor til.
Peter og Ingeborg Tychsen fik i alt 11 børn:
Jacob (f.13/3-1880 d. 7/2-1895),
Peter (f. 21/6-1881),
Anne Marie (f. 13/4 1883),
Christian (f. 11/2-1885),
Hans (f. 7/5 1887),
Triniche (f. 31/5-1889
Tycho (f. 13/5-1891),
Ottilie Christine (f. 4/9-1893),
Jacob (f. 22/8-1895  d.10/6-1914),
Richard (f. 14/5-1902),
Otto (f. 18/2-1904 - d. 3/3-1905).

Under krigen blev 5 sønner Peter, Christian, Jacob, Tycho og Hans indkaldt sammen med Frederik Jensen fra nabogården, 3 af dem kom ikke hjem (Peter, Christian og Jacob), de faldt under krigen ( Jacob blev ikke engang 19 år).
Christian havde før krigen forpagtet gården af sin far, så nu sad der på gården  enken Metha med 2 små piger (Kæthe og Elita). Hun var fra Hokkerup; og som det var skik dengang i 1919 så sendte hendes svigerfar , den stakkels kone med børn retur til Hokkerup

Gården og teglværket blev nu overtaget af brødrene til Christian: Tycho og Hans Tychsen
Tycho var gift med Mimmi (Marie), og Hans blev gift med Hedvig Høck fra Skodsbøl mølle. I 1925 da faderen Peter Tychsen døde delte de 2 brødre Teglværket og gården: Hans fik teglværket og Tyco fik gården + 69,000 kr.
I 1929 købte Tycho et teglværk i Toft ved Gråsten, hvor de senere anlagde en æbleplantage.
I 1934 flyttede de til Toft og han drev gården med en bestyrer indtil 1944, hvor sønnen J. W. Herbert Tychsen forpagtede den.
Han startede med avl af Belgiske heste, men det gik ikke. I 1952 blev gården forpagtet til Henrik og Ditte Hansen (datter af Hans og Mario Jessen fra Møllevænget 7), og Herbert Tychsen blev teglmester.

I april 1981 overtog Viggo og Agnes Jørgensen gården. Viggo er søn af Ellen og Andreas Jørgensen, og Agnes er datter af Agnete og Johan Jepsen.
Viggo Jørgensen bor stadig på gården.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen, Jørgen Thomsen "byvandring" og Birthe Krebs Tychsen
.