Skodsbølvej 57 Henny Marie Baden og Steffen Johansen

Huset er bygget i 1904, det er bygget af Hans Diedrichsen (født1877) . Han arbejdede på Tychsens teglværk, og der hørte han, at Tychsen havde leget julemand udenfor sæson og solgt en grund til Peter Schwartz for 50 pf. pr. kvadratmeter, så han sagde til Tychsen, at han kunne da også godt tænke sig at købe sådan en grund.
Tychsen sagde, at det kunne han da godt få, han skulle bare sige, hvor han ville bo, og stenene fik han også med i prisen, resten skulle han selv betale, men så fik han nogle spær der var tilovers ved en ladebygning. Så det blev et billigt hus.
2 år efter blev jernbanelinien Skelde - Vester Sottrup oprettet, og der fik Diedrichsen ansættelse som jernbanemand og passede linjen til Skelde.
Hans kone hed Marie, hun kom fra Tandslet, hvor hun blev født den 3. marts 1882, hun arbejdede ved alt muligt på gårdene.De havde 3 børn: Marie som er født d. 30. marts 1905, Hans der er født 26. nov. 1906 og Cathrine som er født 9. april 1916.
Diedrichsen var heldig, han blev ikke indkaldt til krigen, han kunne ikke undværes ved banen.
De havde en gammel bedstemor der hed Helene Didrichsen som var født i 1842 i Kalmar (Sverige), Hun stod ofte og betragtede skolebørnene lige overfor.
Efter jernbanen blev nedlagt rejste de til Århus, hvor de havde datteren Cathrine boende. Deres søn Hans Peter overtog huset sammen med konen Ella Marie (f. Sandbeck).
De havde mindst et barn: Holger, som er maskinbygger og blev gift i 1954 med Marie Johannsen fra Busholm.
De blev boende indtil Hans døde i 1979, så blev huset solgt til Erik T. Christensen og Ella flyttede til Broager.
Herefter har huset været solgt senest i 2000 til Pia og Tobias Tech og i 2007.
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: J.W.H. Tychsen
.