Skodsbølvej 52 Anne Marie Jørgensen

I dette hus, der er bygget i 1827,er sansynligvis blevet bygget af Muurmand Hans Wilhelmsen som boede i Skodsbøl sammen med konen Laurentzia Christine (født Termansen). Han kom fra Feldsted, hvor han blev født i 1777.
De fik 6 børn:
Anna Margaretha (f. ca. 1814) Hun døde i 1840, kun 26 år, af svindsot.
Lorenz Peter blev født i 1812. Det mærkelige er at han ifølge kirkebogen kun hedder Lorenz Wilhelmsen, men i alle øvrige papirer og kirkebøger hedder han Lorenz Peter.
Han blev også murer som sin far og har sandsynligvis videreført forretningen; han byggede Skodsbøl skole sidst i 1870'erne.
Hans forældre boede også her indtil deres død (Hans i 1856 og Laurentzia i 1873).
Muremester Lorenz Peter Wilhelmsen (17/7 1817 - 2/4 1905) var gift med Cathrine Marie Hansen ( -28/5 1873). De fik 6 børn, hvoraf de 4 døde i ung alder:
Laurentzia Christine , hun er født i 1846 og døde i 1860, 13 år gammel af skarlagensfeber.
Maria Christina,( f. 1848)
Anna Sophie,(f. 1850). Hun blev gift med Christian August Kahl
Margrethe Birgitte,født i 1853 og død i 1854 af lungebetændelse.
Christen han er født i 1854 og døde som 22 årig af betændelse i lever.
Hans Peter, som kun blev 16 år.

Hans Wilhelmsen (f. 1820) blev smed i Årslev i Hjordkær sogn.
Jens Christian Wilhelmsen(f. 1822) blev Snedker på Hjordkærmark
Johanne Cathrine Christine (f.1826) giftede sig med jolleren Jørgen Nielsen i Hagenberg på Als (Havnberg)
Peter Wilhelmsen (f. 1830) var joller i Aarslev, han var ugift da faderen døde.

Lige efter første verdenskrig boede et ældre ægtepar, der var polske flygtninge fra før krigen 1914-18.
Det var Carl August og Anna Eckert (ifølge kirkebøgerne var han faktisk født i Marienthal i Tyskland i 1861, og Anna, der var født Marek i 1862, kom fra Ostreszow også Tyskland). Han arbejdede på teglværket i Nybøl Nor.
Deres søn Johan Eckert kom hjem fra krigen med et "gummiben".
Oprindelig var her smedje, men Johan kunne ikke magte smedearbejdet, hvorfor han begyndte som cykelsmed.
Han havde værksted og butik med udstillingsvindue. Han malede også cykler og lavede de fineste dekorationer på skærme m. v. - det gjorde han med en sytråd.
Her blev også solgt benzin, udenfor stod en blå BP tank med håndtag som skulle trækkes frem og tilbage for at pumpe benzin.
Han blev gift med Ingeborg, der var søster til maler Kaj Hansen i Hoelvej 6. Huset blev delt i 2 lejligheder.
Johan og Ingeborg fik 2 sønner.
Haven til nr. 52 ligger højt bag huset . I 20-30'erne var her en skydebane, hvor der blev skudt med riffel blandt andet af "Skelde og Skodsbøl Skytteforening"

I 1923 overtog smedemester Johann August Eckert ejendommen. Ved hans død i 1967 bliver Ingeborg Cecilie Christine siddende i uskiftet bo, men sælger dog året efter til Kurt Jessen.
I 1979 Sælger Kurt Jessen ejendommen til Olav og Anne Marie Tirsbæk Jørgensen.
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen, Katrine Hansen samt kirkebøger
.