Jeppe Juhl og Susanne Jepsen Skodsbølvej 51


Skodsbøl kro.
Kroen er bygget af Poul Tychsen, som var søn af Johann Tychsen fra Nejs Møllevej 2.
Hvornår han har bygget kroen vides ikke, men i 1860 boede han her sammen med hustruen Anna Hedevig (Staugaard), samt 4 børn (Mette Helene, Anna Cathrina Marie, Sophie Birgitte Auguste og Peter Albert), desuden havde de en tjenestepige (Anna Sophie Petersen).
I 1873 hed kromanden Johann Jacob Martin Holst, han var gift med Cathrine Marie Christensen, og de havde børnene Johanne Marie( f. 1872) og Jørgen (f. 1873).

I 1897 var kroen ejet af kromand Jensen

Senere var den ejet (muligvis overtaget direkte fra Jensen) af Christen Christensen Brock sammen med konen Cecilie Marie (Sille). Han var født i Klinting, og Sille var født i Mommark i 1867.
De kom sammen med sønnen Christen (født 1896) fra Tandslet, hvor de sikkert har haft en kro.

Christen blev indkaldt til krigen (1914-1918), som de fleste andre, men deltog ikke i krigen. Tilsyneladende havde han gode relationer til kommuneforstander Heinrich Jacobsen.
Under krigen passede han Frederik Jensens gård mens Frederik Jensen var med i krigen.
Sønnen Christen blev gift i begyndelsen af 20'erne med Anne Marie Tychsen fra Skodsbølmark. De fik sønnen Chresten i slutningen af 1924. Senere kom sønnen Hans til.
Chresten overtog kroen og Hans blev mejeribestyrer.
Chresten var uddannet landmand, da der også hørte jord til kroen, og var meget interesseret i landbrug, han havde meget fine stamtavler på hans køer.

Kroen var i flere generationer særdeles velbesøgt.
Udenfor til højre for indgangen var der en brovægt, der blev betjent inde fra spisestuen. Den blev senere flyttet ind i porten.

Til kroen hørte der også et lille landbrug på 3-4 tdl., og i den vestlige ende af bygningen var der en lille stald med et par køer samt et par grisesøer.
Når der havde været fest, kom alle ølsjatter i grisetønden. Det var sjovt at se når grisene havde fået for meget - de blev simpelthen fulde- .

Engang i 50'erne blev der bygget en lille butik i porten, med salg af spiritus og cigarer.
 Det var naturligt og oplagt at de forskellige foreninger som var tilknyttet lokalsamfundet  holdt deres møder på kroen, det være sig jagt, skoleforening, brandværn og idrætsforening med gymnastik i salen m.m. og ikke mindst kroballer!
 Brandværnet opførte opførte også et dilettantstykke hvert år, hvor mange i byen var involveret, både med optræden og bag scenen
De drev kroen dygtigt i mange år.

Deres søn Christen Brock blev kaptajn, så deres datter Marie overtog kroen, da de ikke kunne mere. Hun drev den kroen indtil hendes dødsdag. Hvorefter kroen blev solgt til Bent og Ulla Lauridsen.

De drev så kroen i næsten 11 år fra 1981 til slutningen af 1991. 

Kroen blev i 1991 solg på tvangsaution til Marianne og Richard Duus, som var det sidste værtspar, der drev stedet som kro.

I 1996 gik kroen igen på tvangsauktion, hvor den nuværende ejer Jeppe Juhl købte kroen, fjernede salen med scene, og lavede kroen om til beboelse, nedlagde krostuen og ændrede den til stue.
Spisestuen blev ændret til erhvervskøkken, hvor Thierry Manane i dag har lejet sig ind og herfra driver " Det Franske Hus", som leverer mad ud af huset.Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen, Bent Lauridsen og Holger Jensen
.