Anni Christensen Skodsbølvej 50Her lå faktisk 2 stråtækte huse, de blev bygget ca. 1780), det ene var beboelse og det andet værksted.

Sandsynligvis er huset bygget af "Rademacher" Hans Christian Hansen, som kom fra Rinkenæs sammen med konen Maria Jürgensen.

De havde mindst 2 sønner: Jürgen, som blev født i 1766 og Johann, han overtog sandsynligvis stedet, i hver tilfælde var han i 1793 "jolle " i Skodsbøl. På det tidspunkt var faderen død.

Johann som blev 60 år var gift 3 gange, og fik 9 børn med den første kone, Dorothea Maria Caspersen, og 5 børn med nr. 3 (Anna Margaretha Krüger). Hustru nr. 2 hed Maria Christensen, og de har tilsyneladende ingen børn faaet.
En af børnene hed Christian Peter Hansen (fra 3. ægteskab). Han giftede sig med Catharine Marie Duus i 1844, hun kom fra Keinæs
(f. 11/2 1823 - d. 1/3 1887).
De fik 4 børn: Cathrine Margrethe, Trineke Marie (f. ca. 1847) og Johann, der blev født i 1851, han blev kun 9 år). Den sidste Marie Dorothea blev født i 1853.
Den ældste, Cathrine Margretha der var født i 1845, blev i 1869 gift med den 20-årige Peter Henrik Christensen .
Han kom fra Toft og havde før brylluppet været værkfører i Kobbermølle, men kom derefter i lære som joller, sandsynligvis hos svigerfaderen.

Det andet hus var kun beboelse, der boede Marie Dorothea Hansen (søsteren til jollekonen), hun var født i 1853.
Søsteren var meget skrap, og børnene var bange for hende. Hun sagde til folk hvad hun ville, og helst noget der sårede, men hun havde vist ikke selv haft det for let.
Hun sørgede for sig selv. Selvom hun aldrig havde været gift havde hun flere børn, bl. a. tvillingerne Hans Peter og Catharine Marie.
Hun passede også jolleren kone, der altid var svagelig.
Jolleren og konen Catharina Margretha fik 2 børn: Christiane Margrethe og Marie. Christiane blev kun 3 måneder (hun døde af Krampe).
Marie blev gift med kaptajn Jessen efter at de havde været forlovet i 22 år og flyttede ind i nr. 46.
Der hørte også 5 tønder land til.

Da jolleren blev gammel kom der en ung joller til byen (1955), han hed Nicolaj Jensen, han forpagtede værkstedet i et par år, hvorefter Nicolaj købte Hoelvej 6.
Jolleren døde i 1937, 88 år gammel og huset blev derefter solgt til Jens Peter Thiel, der derefter i 1938 solgte 400 m2 til vandværket.
i 1944 solgte Thiel ejendommen til arbejder Carl Christensen.
I dag er huset totalt ombygget.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen, Katrine Hansen samt kirkebøger
.