Anja og Christian Jensen Skodsbølvej 46 (Passat)

Her lå et lille husmandssted.
Ved folketællingen den 1. februar 1860 boede Christen Christensen Kraag her. Han var født her på stedet, ca i 1816. Så ud fra det må man formode at hans forældre boede her tidligere.
Han boede her sammen med konen Maria Margrethe (Frederiksen) og 4 børn (De fik mindst 7 børn, hvoraf kun få blev voksne):
Peter var 13, ved optællingen,
Dorothea var født i 1849.
Mette Marie var født i 1853, hun fik som 9 årig et slagtilfælde og døde.
Den yngste ved optællingen var Anna Cathrine, hun var 4 år og døde samme år af Mæslinger og kighoste,
Samme år, men efter optællingen fødte Maria Margrethe sønnen Johan Peter, han fik et slagtilfælde da han var 1 år,
Kathrine Marie blev født i 63, og tilsidst kom
Anne Margrethe Luise (1866), hun blev dog kun 10 måneder og døde af Krampe.
I 1872 boede Christian Christensen Kraag her, på det tidspunkt var han enkemand idet hans kone, døde som 43-årig på grund af brystsyge(1870).

Hvornår de flyttede og Jørgen Jessen og hans kone fra Dynt overtog ejendommen, vides ikke, men i 1910 boede Jørgen Jessen her. De havde en søn Kristian.
Kristian Jessen blev født i Dynt den.17. september 1878, men voksede op her i Skodsbøl hos sine forældre.

Ifølge adskillige overleveringer fra både ham selv og konen Midde er nedenstående skrevet - senere har det dog vist sig at der aldrig har været en kaptajn Jessen på sejlskibet Passat:

Christian ville på langfart. Som 16 årig tog han ud at sejle.
Derefter var han på styrmandsskole i Flensborg, hvor han fik styrmandseksamen 1. del i 1904 og 2.del i 1908 med fine karakterer. Som 32-årig blev han kaptajn ved rederiet Schmidt i Hamborg
Han blev senere kaptajn på det firemastet sejlskib, ved navn Passat, tilhørende rederiet Laiz. Det var et skib på 6180 tons, 115 m langt og 14,4 m bredt med en besætning på 26 - 35 mand. Disse efter den tids store skibe sejlede til Australien og Sydamerika og rundede Kap Horn. Skibet, der var af jern var dengang blandt verdens hurtigste sejlskibe ca. 70 dage fra Chile til Tyskland).

Under 1. Verdenskrig lå hans skib indespærret i Chile, og Kaptajn Jessen, som han gennem hele livet   blev kaldt, blev i de fire år, han opholdt sig der, inspektør for de oplagte fremmede skibe i havnen Iquique i Chile.

På det tidspunkt havde han sejlet med nogle af verdenens største skibe ("Passat", "Hamburg",  "Deutschland",  o. m. f.). Passat ligger i dag i Travemünde, som museum ( det er det eneste skib fra de dengang verdensberømte:" Flying P-Liners " der er tilbage i Tyskland ).
Han var da han levede, den kaptajn der havde sejlet flest gange syd om Cap Horn.
Da krigen var forbi, vendte han hjem til Skodsbøl og giftede sig "mæ æ gammel jolles" datter ( Skodsbølvej 50) som han havde sagt ja til for 25 år siden - dengang et ja var et ja - .Tillige havde han lovet at gå i land når de blev gift.
Naboens datter hed korrekt Maria Cathrina Christensen men blev altid kaldt Midde.
De blev gift i 1922 og drev forældrenes ejendom: Skodsbølvej 46, som var en gammel ejendom der var blevet bygget i 1779.
På ejendommen boede der foruden kaptajnen og Marie også kaptajnens far, en slægtning som også hed Christian Jessen samt en tjenestekarl. Han blev nu husmand med  11 tønder land: 2 tdr. ved Bøsbækvej, 2 tdr. ved lossepladsen samt nogle  tønder land bag huset. Der kunne han så gå og trække rundt med 3 køer på Skodsbøl gade; i alt havde han 3 køer 1 ungkvæg og 2 svin. Unægtelig noget af en omvæltning. ( mere om Kaptajn Jessen)
I 1929 blev han valgt til sognerådet, hvor han blev sognerådsformand, han afløste teglværksejer Chr. Hollensen.
I 1930 overtog han gården fra sine forældre
Kaptajn Jessen opnåede mange genvalg og var sognerådsformand i 21 år.
Mange mente at han var radikal, men han var overbevist konservativ, men uanset partifarve, var han først og fremmest sognets mand.
Han var sognerådsformand i kriseårene, hvor arbejdsløsheden i Broager Kommune var meget stor.
Man forsøgte at løse problemet ved at sætte vejbyggeri i gang. Bl.a. den stor udgravning af Smølvold. Alt gravearbejdet foregik med skovl og spade.
Op til og under 2. Verdenskrig blev de økonomiske forhold bedre, idet der var fremgang i afsætning af landbrugsvarer.
I Broager blev der bygget et nyt alderdomshjem. Men den planlagte udbygning af skolen blev udsat.
I krigsårene 1940 - 45 (1942) blev der ikke afholdt kommunevalg i Danmark.
Ved det første valg efter krigen i 1946 gik kaptajnen fra roret. Konen Marie var nu død (1953) og kaptajnen giftede sig sidst i 50'erne med hjemmesygeplejersken Marie Sandbæk kaldet "Midde". Midde er født i Egeskov i 1894 og kom ud at tjene som 10 årig hos Gregersen i Skeldevig. Senere blev hun uddannet som sygeplejerske og var i mange år hjemmesygeplejerske i den private Broager Sygehusforening.
Kaptajn Jessen døde den 24.8.1962.
Huset har siden deres død været på mange hænder og ejes i dag af Christian og Anja Jensen som købte det af Erik Sievertsen i 1996. Christian har fjernet den øverste etage og derved ændret husets specielle udseende.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen " Byvandring"
.