Skodsbølvej 44 Erik Gosch

Grunden, der har matrikel nr 306, har for det meste tilhørt en af nabogrundene.
Først hørte den til nr 42, senere nr 46. og idag tilhører den nr 42.
I 1873 ejede brødrene Hans Jørgen og Christian Hansen stedet.
Senere ejede Christian Jessen i nr 46 stykket. Han solgte i 1962 grundstykket til Peter Brodersen, som boede på Skodsbølvej 53.
Her stod på det tidspunkt en lille stald, som Peter brugte til sine heste.

Lige efter 2. verdenskrig blev den brugt til at tørre tobaksblade i, af Johan Lorenzen, bedre kendt som Johan Mælkemand, der dyrkede og tørrede tobak her.

Efter Peter Brodersens død i 1989 blev staldbygningen solgt til Birthe Jensen og Willi Mortensen. Skifteretten blev først afsluttet i februar 1991og følgelig også først endelig solgt på dette tidspunkt.
Året efter solgte de til Lars Jensen .

Under stormen i 1999 led bygningen voldsom overlast og stod i flere år som ruin.

Grunden blev derefter købt af Gunnar Iversen, som fjernede ruinen og lavede grunden om til have, så grunden i dag hører til nr. 42.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen, Katrine Hansen
.