Skodsbølvej 42 Erik Gosch

I 1815 fødte Anna Margrethe Hansen ( f. Christensen) en dreng som kom til at hedde Hans Jørgen ligesom sin far. 3 år senere får hun igen en dreng, han bliver døbt Christian.
De 2 drenge bliver boende her på husmandstedet hele deres liv. Faderen der er født i 1742 dør i 1799, 57 år gammel.
Grunden var dengang både det er i dag er grund nr. 44 og grund nr.42.
Hans Jørgen dør i 1883, 68 år gammel, og i 1892 dør Christian af en nyresygdom.

Den næste familie der bor her er, Käthner og Gastwirt Andreas Thomsen og hustruen Anna Helene (Lorenzen).
Da Andreas dør i 1908 sælger hustruen nr 44 fra til naboen Jørgen Jessen (november 1908).

I 1910 flytter kommuneforstander Heinrich Jacobsen ind.
Det var en god ide at have et godt forhold til kommuneforstanderen. Særlig når ens søn, far eller mand var indkaldt som soldat i krigen 1914-18. En af kommune- forstanderens opgaver var nemlig at give tilladelse til orlov. Der skulle altid være en grund for at søge orlov. For eksempel at komme hjem og hjælpe i høsten, eller sygdom i familien. Det var også hos Jacobsen at man skulle søge om dispensation for aflevering af korn, hvis høsten for eksempel var dårlig, og der ikke kunne blive foder nok til dyrene.
I øvrigt skulle han også tage sig af stridigheder og hegnssyn.

Efter 1920 blev huset solgt til maskinhandler Schmidt, som igen solgte huset i 22-23 til tømrer Fohlmann, der flyttede ind med familie. De havde 2 børn, en søn, Kristian som senere drev tømrerforretning i Broager. Datteren hed Christine.
Huset blev derefter solgt til maler Jørgen Andresen, han blev aldrig kaldt andet end Jørgen Maler.
Han havde været med i krigen og kom hjem med et træben, men det forhindrede ham ikke i at være maler. Han fik en cykel som kunne betjenes med det raske ben. Man så ham ofte køre med denne cykel, helt op i 50'erne med store kurve for og bag, med maling, terpentinolie, farver og tapeter, i al slags vejr.
Jørgen Maler og hustruen Christine fik ingen børn, men havde et godt ægteskab.
Jørgen ville ikke have telefon, det var folk kede af, for det var jo noget nemmere at ringe til ham og aftale tid for maling o. s. v. , men det ville han ikke have for i sådan en, er der ikke andet end gale kvindfolk, sagde han.
Christine døde først og Jørgen Maler boede alene i mange år. Men til sidst kom han på plejehjem. Huset er derefter solgt nogle gange .I begyndelsen af 80'rne boede Inge Lis og John Dalsgård her. Hun var lærer på Broager skole, og han arbejdede på Danfoss i Nordborg.
Da John døde i sommeren 81 solgte Inge Lis huset til Jytte Iversen, som flyttede ind sammen med ægtefællen Gunnar.
Gunnar døde i 2010. og kort efter mandens død solgte Jytte huset til de nuværende ejere.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen, Katrine Hansen
.