Skodsbølvej 25 Søren Kamp Knudsen

Huset er bygget i 1875.
Før den tid var der 1 stor grund, som bestod af: Haven til Møllevænget 2, Skodsbølvej 25 og Skodsbølvej 27. På den grund lå der et hus i det hjørne af grunden der i dag er haven til Møllevænget 2. Muligvis boede inste Christen Hansen Byllemoos her, idet hans arvinger udstykker grunden i 2 stykker og sælger disse til Møllevænget 2 som ejes af Christensen, og Skodsbølvej 25 som ejes af snedkermester Petersen. Det er i 1920.
I 1892 får sognerådsformand Michelsen bygget en "velfærdsknast" til huset, efter han er gået på aftægt, bor han her.
På det tidspunkt ejer Byllemoos grunden ved siden af (haven til Møllevænget 2)
Ved Michelsens død i 1908 bliver huset solgt til Peter Petersen (født 1881) og konen Cecilie (født Petersen i 1879), hun var sypige og havde forretning her i nr. 25. Peter Petersen var snedker og drev også forretning fra ejendommen.
Snedker Petersen og Cecilie havde 2 sønner, den ældste hed Hans Peter (født 1903) og den anden Jørgen (født 1907). Hans der var udannet som handelsrejsende blev gift med maskinhandler Schmidts datter fra Skodsbøl. De flyttede ind i Skodsbølvej 42. Hans blev senere direktør for Netzler papir i Sønderborg.
Jørgen der blev uddannet kontorrist blev gift med datteren på Ragebøl station. Stationen var nedlagt, men der blev solgt cykler derfra efter kædebrevs princippet, som senere blev forbudt. Jørgen var med i dette foretagende, men da det sluttede, rejste de til Odense.
Snedker Petersen boede i nr. 25 indtil han døde i 1924 kun 42 år gammel, hans kone flyttede derefter til Broager og boede i Kirkegade.
Snedkerværkstedet blev solgt til Karl Hansen og hans kone Mary.
Karl Hansen var en meget dygtig og fremsynet snedker, som en del år var formand for snedkerlauget. Det var hans tegninger , der blev lagt til grund da der blev udstykket og bygget husmandsbrug omkring 1950, og en del af dem byggede han. Han reparerede også Sandbjerg slot efter branden.
De fik i maj 1935 sønnen Erik Hansen kaldet Erik Snedker, han var også en dygtig snedker og overtog faderens virksomhed, men måtte opgive på grund af sygdom. Da han døde i 1993 flyttede konen Karen til Broager, hvor hun stadig bor.

Huset blev derefter solgt til Vilfred Sørensen, som lod huset forfalde. I 2000/2001 gik det på tvangsauktion, hvor Sonja Fabricius (datter af Karen Hansen, den tidligere ejer) købte det. Hun lod huset renovere fra yderst til inderst.

Huset blev derefter solgt til de nuværende ejere.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen og Katrine Hansen
.