Skodsbølvej 19 - Anne Dorte Bentsen og Peter Quorp Kristensen

Huset er bygget i 1953 af xx og kort tid efter købt af Hans Heinrich og Anne-Mie Jessen.
Efter Hans Heinrichs død flyttede Anne-Mie (Anna Marie Iwersen) til Broager i 1995. Huset blev derefter overtaget af Hans Henrik og Vivi Jensen som boede der indtil september 1998, hvorefter Torkil Hansen  og Pia Albæk flyttede ind.
I 2011 Blev Pia og Torkil skilt, hvorefter huset kort efter blev solgt til Anne Dorte Bentsen og Peter Quorp Kristensen

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990)
.