Skodsbølvej 17 - Malene Gamdruo Larsen

Huset blev bygget at muremester Hans Æbelø som byggede huset i 1959 til sønnen Hans Æbelø og hustruen Else.
De boede i huset indtil Hans blev syg og plejekrævende. Huset blev derefter solgt til den nuværende ejer.Tilbage til side 1 (oversigten)
.