Skodsbølvej 15 - Marrienny Brusberg og Per Christian Andersen Orris

I Juli 1978 købte Dieter Jessen et stykke jord af "Midde Drejer", der dengang boede på Møllevænget 3, og ejede marken rundt om huset.
Her byggede han et hus, sammen med faderen, Hans Heinrich, der dengang boede i nr. 19.
Da huset blev færdig i 1979, flyttede Dieter og hustruen Vivian ind.

I sommeren 2010 solgte Dieter til ovenstående og flyttede selv til Brunsnæs.
Tilbage til side 1 (oversigten)