Skodsbølvej 11 - Lone og Poul Petersen

Gården er ifølge oplysninger fra tingbogen bygget i 1875, men ifølge gamle tegninger fra 1873 (Katasteramt) lå der her en 3 længet gård med langsiden placeret som huset står i dag.
Her boede käthner Peter Hansen. Ifølge kirkebøger boede der på det tidspunkt en Peter Hansen i Skodsbøl som var Inste og Käthner. Det er meget der tyder på at det er samme person:
Han blev født d.23 maj 1802 og gift i 1833 med Cecilie (Silla / Silie) Brodersen. De fik følgende børn:
Hans Niels, han blev Inste i Iller
Peter, flyttede til Ekensund
Lorenz, født 1837 blev Inste i Skodsbøl
Nicolai kom til i 1839, han blev Inste i Düppel
Christian blev født i 1842, han blev senere Ziegler i Iller
Anne Marie i 1850, hun blev gift med Andreas Sørensen fra Iller
Cecilie blev den sidste , hun blev født i 1852 og blev kun 6 dage gammel. Hun døde af svaghed.
Peter Hansen dør i 1878, 77 år gammel.

Fra Kathrine Hansens optegnelser:
"Dette hus har engang været en lille gård eller husmandssted, og blev nævnt " Mikkelsens sted". Dem der boede der hed dog Hansen, så måske hed familien før dem Mikkelsen.
De havde 2 børn, en datter der hed Anna som blev gift med Jørgen Slot i Broager. Sønnen købte en gård i Broager.
Efter dem flyttede Cathrine og Johan Jensen ind.
Johan var murer, jorden var da solgt fra, på nær en mark omkring huset.
De havde en søn og en datter.
Datteren, Cathrine kom efter konfirmationen i plads i Gråsten hos politimesteren. Men det gik hende ikke så godt. Hun blev gode venner med politimesterens søn. Hvad der egentlig skete er lidt uklart, men pludselig døde hun. Begravelsen var meget sørgelig. Den unge mand var meget ulykkelig ved graven.
Efter faderens død, boede mor og søn i huset, men efter nogle år flyttede sønnen til Genner, og moderen kom på alderdomshjem og døde der."
Senere har Jørgen Fogt boet i den østlige ende, med sin familie. Der var 3 drenge, Jørgen, Mathias og Egon. Senere flyttede de til Skodsbøl skole.

Huset var ejet indtil 1976 af Johan Jensen, hvor han solgte det til Poul Petersen
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) og Jens Peter Nielsen
.