Skodsbølvej-Nejs Møllevej  - Kort fra 1872


Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Landsarkivet Aabenraa
.