Nejs Møllevej 7 Marie og Ejner Hansen Boytang

Kathrine Hansens erindringer:"

Det er et gammelt hus som blev bygget i 1870.
Her boede Nicolaj Schmidt (kaldet Cloj Bentzen) sammen med hans hustru og børnene: Midde, Margrethe og Sine.

Nicolaj var drænmester, men der var jo ikke arbejde under krigen, da de fleste mænd jo var med i krigen.
Så han var nede i Nejs Møllegård og hjælpe, men det gik ikke så længe før han en dag sagde:" Nej Margrethe, det her kan jeg ikke have med at gøre, for jeg har rendt fra den ene karl til den anden og sat dem i gang og hjulpet hist og her, og godt træt er jeg, men jeg kan ikke se, hvad jeg har lavet,

og det er jeg vant til, når jeg graver grøfter.

Nicolaj fik sig så et lille cykelværksted, i den ene ende af huset, og det gik godt i mange år, for efter krigen var der mange, der fik cykler.
Da den ældste datter blev gift blev huset delt op i to lejligheder. Men efter en del år flyttede de ned til Nybølnor. Der boede Margrethe også, hun var gift med Peter Nielsen og de flyttede senere til Skodsbølvej 34.
Datteren Sine blev gift med Johannes Petersen og de boede her i mange år i forældrenes hus, indtil de flyttede om i Nørregade efter at fyrbøderens kone var død, og de fik huset fordi de havde passet den gamle kone."
Tilbage til side 1 (oversigten)