Finn Marcussen Nejs Møllevej 6

Grunden der er på 800 m2 blev udstykket fra Hans Peter Nissens ejendom i 1922. Grunden der kostede 1400 kr. blev købt af "Departementet for Told og Forbrugsafgifter" med Oberstløjtnant Molte som befuldmægtiget.
Huset blev bygget umiddelbart efter, idet der i skødet skrives: "Med Ret for Køberen til straks at foretage Indhegning og til at paabegynde Brøndgravning og Byggearbejder, uanset at de nødvendige Overdragelsesdokumenter endnu ikke er udvekslet".
Det var beregnet til grænsegendarmer, der flyttede herned, for at passe på grænsen mellem Tyskland og Danmark.
Sådanne huse blev der bygget mange af her i landsdelen, og de er alle næsten ens, så de er let genkendelige.
Der var 2 lejligheder i dem alle. I den ene her i Skodsbøl boede der en vagtmester der hed Andersen, og senere boede Jens Christian Finnerup sammen med konen Gerda og datteren Gudrun. Gudrun blev gift med toldassistent Werner Andresen i 1943 ( de flyttede sandsynligvis til Viborg) .
I den anden lejlighed boede Simonsen og hustru samt deres tre børn: Per, Pia og Tot, som egentlig hedder Turket Mac Key Simonsen.

Fra marts 1972 til sept. 1979 boede Poul Erik Larsen i den venstre lejlighed sammen med konen Ulla Havshøj Larsen og børnene Leif  og Randi . I 79 flyttede de til Skræddergade nr. 4Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) og Irma Hansen