Leif Henning Nielsen Nejs Møllevej 4

Katrine Hansens erindringer:
"Huset blev bygget i 1875. Her boede vores fiskehandler Jeppe Kock, hans kone, Margrethe og sønnen Richard.
Jeppe var en god fiskehandler, men de sagde han kunne hverken læse eller regne. Men han havde sans for at tjene penge. Han cyklede til Sønderborg tidlig om morgenen og hentede fiskene ved havnen og kørte så fiskene ud til kunderne.
Han havde en bismervægt og den vejede han fiskene i et net og sagde så, at det var for så mange kroner. Hvis min mor så sagde, det er for dyrt Jeppe, så sagde han, "skidt du får en til".
Men han tjente sammen til at han kunne købe sig et husmandssted i Nybøl. Det har været omkring 1922-23.
Men han kørt stadig ud med fisk på sin cykel, samtidig med at han passede sit husmandssted i Nybøl.
Engang han var hos min mor med fisk og havde udsolgt, sagde han, Så nu har jeg tjent nok i dag så jeg kan betale daglejerne derhjemme, for jeg har det store tærskeværk hjemme i Nybøl. Det var det omrejsende damp- tærskeværk. Jo Jeppe forstod nok at tjene penge, men han var kvartalsdranker, og det kunne være svært for familien.

Jeg vil fortælle en situation som Jeppe tog i stiv arm: Han havde været ude at stange ål på den stivfrosne fjord, og han gik helt over til Holnæs, der købte han en flaske rom.
Da han kom hjem og ville gå i land, nede ved Nejs, stod der en gendarm, der var hans nabo, og han forlangte told af den flaske rom, eller ville han blive anmeldt som smugler.
Det ville Jeppe ikke finde sig i , så han satte sig på sin slæde ude på isen og drak hele flasken. Så kunne gendarmen ikke gøre ham noget, rådvild var Jeppe aldrig.
Heldigvis for Jeppe var der megen sne den vinter og der var skovlet højt op på begge sider på Nejs vejen til Skodsbøl. Så han stødte sig ikke, når han slingrede fra den ene side til den anden, på vejen hjem.
Den historie morede man sig meget over, for det havde den danske gendarm rigtig godt af. Det var da heller ingen mening i, at melde sin nabo for en flaske rom.
Der boede fire grænsegendarmer med familie på Nejs Møllevej, den hed faktisk også gendarmvejen dengang.
Jeppe Kock havde selv udlejet til 2 grænsegendarmer  ( Jack Sørensen og Peter V. Petersen).
I 1923-24 blev huset solgt da Jeppe Kock og familie rejste til Nybøl.
Det blev købt af muremester Hans Æbelø og hans hustru Anna samt børnene Hans, Christian og  Jens. Sønnen Jens gik i Skodsbøl skole sammen med mig, men han var nogle år yngre. Han blev også muremester. Christian og Hans blev begge uddannet som maler.
Hans Æbelø var en meget dygtig murer, han har tegnet vores aftægt og nr. 5 her i Skræddergade.
Han var altid vores muremester, når vi byggede nyt eller lavede om nede i Nejs. En søn Hans, blev maler og bor nu på Skodsbølvej 17 og er pensioneret.
Nu i 1990 ejes huset af Leif Nielsen."

Jeppes fulde navn var Jeppe Christensen Kock, han var gift med Margrethe Marie Rossen. De havde 4 børn, hvoraf kun 1 blev voksen:

Käte Marie blev født i 1916 , hun blev skoldet af en gryde med indkogt sukkerroesaft, kun 1½ år gammel.
Søsteren Helene Dorothea, født i 1914 blev 2½ år,
og storebror Hans Christian døde i 1916 kun 20 år gammel.
Kun Richard som blev født i 1909 blev voksen.

Huset var oprindelig aftægtshus til Nissens gård.

Tilbage til side 1 (oversigten)
.