Ruth og Hans Nissen - Nejs Møllevej 2

Peter Nissen  byggede i 1797 den nuværende gård på
Nejs Møllevej 2.
I ca. 450 år har der ligget en gård her.
Peter Nissen blev født den 26. april 1750.
Han blev den 15. september 1787 gift med Anna Dorothea Povlsdatter Callesen fra Hjordkær. De fik 4 børn, døtrene: Synnet (født 1788, død 1871), Anna Dorothea ( født 1790 og død 1834), Anna Sophia (født 1792, død 1870) og sønnen Johann (født i 1793 og død i 1836).
Anna Dorothea døde i december 1793, hun blev kun 27 år.
2 år senere, den 9. januar 1795 giftede han sig med Metta Helene Callesen , som var en søster til hans første kone.
De fik 3 børn: Den ældste Adelheit (f. 1796) blev gift med Martin Hansen, den mellemste Cathrine Marie (f. 1798) forblev ugift og Anne Margrethe som blev gift med Hans Christian Hansen.
Efter Peter Nissens død 1800 giftede hans enke sig med Johann Tychsen, der overtog gården. De fik 6 børn sammen:
Metta Helene (f. ca. 1802) som blev gift
Thielsen (2 børn),
Johan Ludvig (f. 1812, d. 1880) han blev
møllersvend,
Peter (f. 1804, han døde af en børnesygdom i 1816),
Christian Tychsen (f. 1806) som blev landmand i
Skodsbøl. Han døde i 1877.
Paul (f. ca. 1808) blev også landmand i Skodsbøl.
Han blev gift i 1839 med Anna Hedevig Staugaard,
de fik 5 børn. Han døde i 1877 ligesom sin bror.
Ingeborg Augusta Christine (f. 1819, d.1876)
Se folke-optælling fra 1803 over gården.
Da Johann døde i 1853 overtog sønnen Christian Tychsen stedet og boede der med sin søster Ingeborg Augusta Christina. Se folke-optælling fra 1845 over gården.
Han testamenterede gården til sin broder Pouls søn, Johan Tychsen.
Han var som ung rejst til USA - Californien, hvor han i mellemtiden var blevet gift med Josephine Merlin, de drev en vinplantage ( St. Lorenzo).
De forpagtede vingården og kom til Skodsbøl, men efter nogle få år i Skodsbøl rejste de tilbage igen.
Konen kunne ikke finde sig tilrette i det kolde Skodsbøl. I den tid de boede i Skodsbøl fik de datteren Josephine (f. 22/3 1878), hun døde som ung.
(yderligere oplysninger: Nissen/Jensen-slægten)


I 1885 købte Lauritz Jepsen gården af Hans Lützen. Lützen boede i Broager og Lauritz Jepsen kom fra Brandsbøl.
Hvornår Lützen købte gården vides ikke, men i 1879 solgte han og Christian Mikkelsen (Møllevænget 5) -se kontrakt - noget jord til Thomas Thomsen
(Hoelvej 9)- inclusive aftægt til Ingeborg Christine Auguste Tychsen, som stadig boede i aftægt på gården( Nejs Møllevej 2) Jepsen var "gårdslagter", det vil sige han slagtede gårde. I praksis betød det at han opkøbte gårde, solgte alt af værdi, blandt andet mest mulig jord; og så solgte gården igen.

Han solgte gården i 1895 til Hans Heinrich Hansen Dall der var gift med Magdalene Charlotte Jensen.
 De kom fra Kathrinelund ved Sønderborg og havde købt denne gård.
Hans Dall er født i 1843 i Snogbæk, og Magda er født i Sundsmark i 1859.
De havde 2 døtre Kathrine Marie Hansen (f. 1887) og Doris.
Kathrine giftede sig med Hans Nissen (f.1879) som var søn af Gdr. Nicolaj Nissen fra Dybbøl.
Doris blev gift med købmand Jørgensen fra Dybbøl, de flyttede til Svenstrup.

 I 1904 var Hans Dall blevet for gammel til at drive gården, og svigersønnen Hans Nissen ikke gammel nok til at drive gården, hvorfor gården blev udpagtet.
 Peter Duus som var beskæftiget på gården Nygård på Kegnæs pagtede gården (se forpagtningskontrakt). Familien Dall blev dog boende på gården, som det også ses af kontrakten.
Peter Duus var gift med Cathrine Marie Kryllemann. De fik en søn i 1906 som blev døbt Jørgen; senere fik de en søn mere (1910)som fik navnet Peter Duus.

I 1911 overtog Hans Nissen og Kathrine gården og Hans og Magda flyttede over i Aftægten. Gården havde dengang : 40 tdr. land, 2 heste, 8 køer, 4 ungkvæg og 6 svin. Det var udvidet i 1942 til: 40 tdr. land, 5 heste,15 køer, 20 ungkvæg og 40 svin.
Hans Nissen har været på Thune Landbrugsskole; han var i Mejeribestyrelsen i 15 år.
I 1925 fik de en søn som også kom til at hedde Hans Nissen.
Hans og moderen havde drevet gården en del år, da faderen blev syg, og nogle år senere døde han.
Men da Hans blev gift med Ruth Petersen fra Stenderup flyttede moderen hen i den ene halvdel af huset og boede der til sin død.
Ruth og Hans Nissen drev gården indtil 2007, hvor Hans Nissen døde.
Ruth bor nu alene på gården

"Stamtavle" af huset :Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990), R. Nissen og Charlotte Jensen
.