Tove og Finn Ib Johansen Nejs Møllevej 11

Dette hus blev bygget i 1924 af gendarm Laurids Kristian Brun og hustruen Anna Maria (f. Busch) sammen med Laurids' far Anton.
Faderen, Anton Brun, var stenhugger, som tydeligvis ses på husets karakteristiske sokkel. Han var iøvrigt også med til at lave muren om Broager Kirkegård.

De havde 2 døtre:
Kæthe Louise (f. 1923) som blev sygeplejerske i Århus og gift med lærer Knud Birthin.
Ragnhild (f. 1928) blev uddannet som lærer, og var folkeskolelærer i Århus i 40 år. Hun blev gift med Jørgen Boye Nielsen. De lever begge i Århus.
Gendarm Brun var biavler i sin fritid.
Brun døde i 1965, og hans enke, Anna Brun levede alene i huset indtil 1991, hvor hun døde.
Huset blev derefter solgt af "æ piche" i efteråret 1991 til Tove og Finn Johansen, som stadig bor der.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) samt J.K.Brun Birthin & L. Brun Nielsen