Ingrid og Peter Lorentzen Møllevænget 9

Gården er oprindelig bygget omkring 1840.
Her boede i 1845 kådner og skrædder Matthias Michelsen sammen med konen Anna Christine/Kirstine (født Christensen ). Han var født den 1. marts 1809, og døde i 1875. Han kom fra Fiskebækskov.
I 1845 da han var 36 år og konen Anna var 42 havde de 4 børn:
Anna som var 10 år (hun blev senere gift med skipper Jørgen Peter Johannsen),
Christian var 8, Matz var 6 år og Maria der var 3 år. Hun blev kun 8 år gammel, hun døde af kighoste og brystbetændelse i 1850.
Året efter fik de sønnen Matthias, i 1848 sønnen Peter og endelig i 1850 datteren Marie Christine der dog kun blev 10 timer gammel - hun døde af svaghed.
Desuden var der på gården hans far Matz som var på aftægt, samt en skræddersvend og en lærling.

Matz eller Mads (navnet afhænder af om kirkebogen er skrevet på tysk eller dansk) blev senere smedesvend og flyttede til Skelde, hvor han blev gift med Cecilie Petersen (1862).
Mathias blev skræddermester i Dybbøl.
Peter blev også skræddermester og bosatte sig i Ulderup
Den ældste søn Christian blev senere udlært som sin far til skrædder og overtog gården (i 1873 ejede han gården), på det tidspunkt var han også sognerådsformand.
Han blev gift med Maria Sophia Christensen den 2. juni 1863. Hun var datter af Christen Christensen som også var fra Skodsbøl.
De fik pigen Anna Elisabeth Christine i 1867 . I 1878 fik de sønnen Mathias, han blev dog kun knap 2 måneder gammel.
I 1878 blev han Schiedsmand (forligsmand) for Skodsbøl, Broager og Egernsund området. Vedrørende Schiedsmandsehvervet (tryk her.)
I april 1888 købte han jord til en aftægtsbolig, det var den grund der nu er Møllevænget 4.
På kortet fra katasteramtet kan man se at i huset på hjørnet boede der en familie Christensen. Tidligere var der 2 huse på matriklen Møllevænget 9:
Der hvor der i dag er lade lå der et hus som blev smallere p. gr. af pladsen imellem den gamle Hoelvej og kirkestien, indgangen var fra kirkestien.
Der hvor der i dag er stuehus lå der en vinkelbygning, med samme grundrids som nu. Indgang til huset var fra siden ind mod Møllevænget 7(der hvor hønsene går ind nu).
I 1892 var han stadig Sognefoged men boede på Skodsbølvej 27. Han døde i 1908.
Senere boede Kaadner Hans Jørgensen (Jønsen) her. Han boede her sammen med konen Ellen (født 1857)og børnene Dorothea (født 1891 og sønnen Jørgen (født 1895). Sandsynligvis har han købt gården i 1908, idet hele familien er flyttet fra Nybøl i 1908.
Den 11. febr. 1922 (se købekontrakt) solgte han ejendommen til Fritz Lorenzen (f. 1891) og hans kone Marie (f. 1894), kaldet Midde. Fritz var søn af mælkehandler Hans Lorenzen. Midde var datter af landmand Peter Hansen.
 Fritz Lorenzen var med i krigen både på øst og vestfronten, hvor han blev såret.
Det fortælles at Fritz var meget ivrig, og at han altid gerne skulle være den første der var færdig med høsten.
Den samme "sygdom" havde Jørgen Meyer fra Skodsbølvej 30 også, og det siges at engang, hvor Fritz først blev færdig, smed Jørgen Meyer de sidste skokke over på Fritzes mark, så han kunne sige at han blev færdig før Fritz Lorenzen.

Fritz Lorenzen har været formand for Andels-Tærskeselskabet  for Broager og omegn, i Mejeribestyrelsen, Skodsbøl vandværk og medlem af skolekommissionen .
6 år efter han havde købt ejendommen brændte hele ejendommen og der blev bygget nyt på samme areal.
De fik 5 børn:
Marie blev sygeplejerske, men døde ret ung.
En datter blev kaldt Tuddi, men hed Christine. Hun blev gift med Frederik Novak.
Svend Aage som blev landmand og købte en gård i Fiskbæk.
Tvillingerne Hans og Peter.
Hans blev snedkeruddannet hos Johannes Hansen i Egernsund og blev senere selvstændig. Han havde i mange år en god forretning i Broager. (mere om Hans Lorenzen)
Peter Lorenzen blev uddannet indenfor landbrug. I 1955 forpagtede han gården, og i 1957 købte han gården af sin far.
Peter og hustruen Ingrid (datter af Jørgen og Martha Christiansen) bor og driver stadig gården.
Før gik der en sti gennem deres gårdsplads, ud langs deres have og ned over markerne til Broager.
Det var en gammel kirkesti, som her gik skråt over markerne og mundede ud helt oppe ved Solskræntens begyndelse.
Da den nye landevej blev bygget i 1928-29 blev den sidste del af stien nedlagt. Stien fra ejendommen og ned til landevejen eksisterede i mange år.


Se "Stamtavle" af Møllevænget nr. 9 (Klik her)
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) ,Ingrid og Peter Lorenzen, Landsarkivet
.