Møllevænget 7 E. P. Boesen

Kathrine Hansen skriver i sine erindringer:
"I huset der er bygget i 1899 har der altid boet en familie der hed Jessen.
Fra jeg var barn husker jeg, at der boede en gammel kone med sine børn, hun hed Henrike Edeline Christine (født Handberg  3/8 1861).
Hun var barn af Hans Henrik Handberg og Edel Christine (Nielsen), der var arbeiter i Skodsbøl. Hans og Edel fik i alt 6 børn, hvoraf 3 døde og 2 emigerede til Chicago USA.
Den 3.(levende) hed Henrieke, hun blev gift med murer Jes Georg Jessen og bosatte sig i Skodsbøl.

Jes og Henrieke fik Børnene:
Nis Heinrich (f.30 dec. 1884),
Hans Peter (født d.30 januar 1887).
Christine(f.15. aug. 1890)
Georg (f. 1892 )
Louise Wilhelmine (f.1895 ,
Jørgen, født 1898 og som sansynligvis er død kort efter, idet de igen i 1900 fik en søn som blev døbt Jørgen.
Ernst (f. 1903),
Johnannes Jørgen (f. 1904),
Hennerike Edeline, hun blev født i 1906 men døde 8 måneder efter.

Georg og Hans blev begge uddannet til murersvende og levede også af denne beskæftigelse hele deres levned.
Georg byggede hus i Kransmose og blev gift med Elly. Han blev blind og var invalidepensionist i mange år.
De fik 5 døtre samt sønnerne, Søren og Georg. Georg blev landmand på Skodsbølmark. Døtrene hed, Gine, Henny, Emma, Elly og Cecilie.
Elly tjente et år hos mig på Nejs Møllegård, som ung pige i huset. Hun var en køn og dygtig pige. Emma blev sygeplejerske. Cecilie er gift med Marius Jørgensen og bor stadig i deres hjem i Kransmose, som nu hedder Skodsbølvej 16.
Sønnen Hans blev boende i Møllevænget nr. 7 og blev gift med Mario (Maria Kirstine) Nielsen, hun kom fra Rangstrup.
Hun var meget arbejdsom alle sine dage, samtidig med at passe sit eget hjem, hjalp hun rundt om på gårdene
og blev ved med det til hun var højt op i årene og hendes hofter var så nedslidte at hun havde svært ved at gå.
Hun havde 3 døtre og en søn. Døtrene hed Ditte, Henny og Marie.

Henny blev gift med Nikolaj Sørensen. De bosatte sig først i Sønderborg og siden i Augustenborg. Henny døde forholdsvis ung fra 2 børn.
Marie blev gift med Svend Erik Hansen og flyttede ind i Møllevænget 4 . De fik en datter (Jette) .
Ditte (Kristine Hennerikke) blev gift med Henrik Hansen (f. i Branderup) og flyttede til Skodsbølvej 60 som han havde forpagtet. Hun døde også ung.

Sønnen Georg blev også murer og arbejdede en del år sammen med sin far. Han boede sammen med sin mor alle dage."
Da hun døde var Georg midt i 60'rne og kom på plejehjem, men var der kun 1 uge, så kom han hjem igen, for der var kun gamle folk på plejehjemmet sagde han.
Efter hans død solgte arvingerne huset til Nikolaj Andresen (1988). Da Nikolaj døde i 2002 solgte hans arvinger huset til Ingrid Lorenzens mor, Martha Christiansen, hun boede i Møllevænget 3 men som var blevet for stort efter mandens død. Martha blev 94.
Efter Marthas død 2005 blev huset solgt til Mette Lauesen og Steffen Vinter, som boede der i nogle få år, hvorefter huset stod tomt i ca 2 år, før det gik på tvangsauktion i 2009. Her blev det købt af Peter Boesen, som lejer det ud.
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansens erindringer med tilføjelser / ændringer: Marie Hansen, Hanne Sibast og Ingrid Lorenzen
.