Rita og Børge Rasmussen Møllevænget 5


Det var en slægtsgård for Mikkelsen / Michelsen.
I 1803 ejes gården af Jens Michelsen.
Hans bedstefar hed Peter Michelsen og bedstemoderen hed Meta (født Matzen)
Hans far hed også Peter Michelsen og hans kone var født Christine Magdalene Duus. I nogle kirkebøger er hun benævnt: "Sandmann Jens Christensen Duhs und Marens Tochter"
De fik 4 børn:
Matthias, født 1774.
Meta, hun blev gift i 1796 med Hans Hansen Kaadmann og flyttede til Iller.
Nis som blev født i 1782 og døde allerede i 1807, kun 15 år gammel.
Jens Michelsen blev født i 1768 og døde i 1839, 71 år gammel. Han havde som skrevet ovenfor allerede overtaget gården inden han var 35 år.
Han blev i 1799 gift med den 2 år yngre Magdalene Sophie Matzen.
De fik også 4 børn:
Peter blev født i 1799 men levede kun 1 dag.
Anna Louise kom året efter. Hun blev senere gift med Johannes Andersen (i 1829)
Christina Maria blev født i 1807 og gift i 1834 med Hans Peter Nicolaysen Hoy og flyttede til Kegnæs.
Peter Michelsen (nr. 2) blev født i 1802 og døde i 1861. Ved folketællingen i 1845 ejede han gården. Da havde han 5 børn samt 3 "Dienstboten"
Han var gift 2 gange:
Første gang med den ti år yngre Kathrine Marie Christensen fra Vollerup. De fik 8 børn:
Jens Peter blev født i 1836
Magdalene Sophie kom i 1837. Hun blev gift med Johannes Hansen Schmidt i 1867.
Cecilie Marie er sandsynligvis født omkring 1838/39
Catharina Maria kom til verden i 1842.
Peter blev født i 1845 og
Jørgen Peter i 1847.
Friedrich / Frederik Peter blev født i 1849.
Samme år døde moderen Kathrine af lungebetændelse, kun 36 år.
2 år senere blev Peter gift igen. Denne gang med Anna Kathrine Margretha Paulsen fra Sottrup. Hun var født 1843 og døde i 1919.
De fik 2 børn:
Hans Peter. Han blev født i 1851, men fik mæslinger, som dengang var en alvorlig sygdom. Han døde 9 måneder gammel.
Cathrine kom til i 1853.

Christian, fra første ægteskab der blev født i 1840, overtog sandsynligvis gården i 1861, hvor faderen døde.
Han blev gift i 1871 med Anna Cathrina Margaretha Paulsen og hun skænkede ham ikke mindre end 9 børn:
Peter blev født i 1871
Kristian (født d. 27/3 1873),
Catharine Marie (født d. 8/11 1874) gift Staugaard,
Jürgen / Jørgen (f./d.1876)han levede kun 2 dage, og døde af "Kinderseuche", som var en fællesbetegnelse for Difteri, Mæslinger, Kighoste og Skarlagensfeber.
Jens (født den 25/5 1877),
Ellen (født d. 11/6 1878) og
Cecilie ( født d. 27/12 1879)
Anne Cathrine (f. 1881) blev gift med gårdejer Hans Andresen Schmidt fra Varnæs. De fik senere en søn, Andreas som overtog gården efter de sidste "Mikkelserne".
Maria Magdalena (født 10/10 1883) gift Staugaard.


Da Anna døde i 1919 ( Christian var død året i forvejen), blev gården overtaget af 4 af deres børn:
Kristian der var landmand.
Jensvar maskinmester, han var sjældent hjemme. Da faderen døde var han i Argentina.
Ellen og Cecilie passede husholdningen, og det gik godt, man mærkede aldrig ufred her.
Ingen af de 4 giftede sig.
Omkring 1900 brændte gården, men blev genopbygget igen.
Da Kristian døde den 6. maj i 1945, solgte de efterladte gården til Anne Marie Østergaard og Andreas Andresen Schmidt.
Ellen, Cecilie og Jens købte Møllevænget 2 som aftægtsbolig, og her boede de indtil den sidste, Cecilie, kom på plejehjem. Jens døde i 1954.

Anne Marie og Andreas flyttede ind på gården. De kom fra Varnæs, hvor de boede sammen med døtrene Anne-Lise og Karin (født henholdsvis1941 og 1945).
Senere fik de 2 piger mere:
Herdis Andresen Schmidt blev født i 1950. Hun døde allerede i 1980 kun 30 år gammel.
Bodil Andresen Schmidt kom til i 1952.

Da Andreas Schmidt døde i 1973 (62 år gammel) flyttede Anne Marie til aftægtshuset på Øbjerg og hus samt jord blev solgt til Broager kommune.
I 1973 rev Broager kommune den ene staldbygning ned og solgte derefter gården (uden jord) til Rita og Børge Rasmussen.

Tidligere, da der var børnegilde, gik man rundt om valnøddetræet der stod midt på gårdspladsen og bag om vaskehuset.
 Børnegildet var arrangeret af Skodsbøl brandværn. Der blev samlet penge ind hos alle husstande og så fik man et kort til hvert barn.
Man startede ved kroen med brandværnsorkesteret foran og gik så rundt i byen.
Tidligere gik børnene fra kroen over Overgade op til Øbjerg og ned til Møllevænget ad stien langs Sibbersens marker og ud på gårdspladsen ved nr. 5. Derefter Møllevænget, Nedergade ind ad Skræddergade og via landevejen til Gendarmgaden, derefter gik man ind ad Nørregade til nr. 22 og tilbage til kroen forbi Tychsens gård. På kroen fik børnene fik en pose med godter, man kunne også få øl, sodavand og pølser.


I helt gamle dage var det lidt anderledes. Dengang fik man kager og sodavand i krosalen, efter at man havde gået rundt i byen. Dernæst dansede man indtil klokken 6, hvor bønderkonerne kom med et stort fad med smørrebrød, og så spiste alle børnene igen, derefter var det slut for børnene.
Om aftenen var der så bal for de unge, dengang var der jo mange karle og piger på gårdene, og håndværkerne havde jo svende og lærlinge.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990), Jürgen Hansen og Ingrid Lorenzen og Jens Peter Nielsen
.