Tina og Rune Cordsen Møllevænget 3

Gården er oprindeligt bygget omkring 1700.

Den 1. december  1874 blev Peter Christensen født her. Hans far var savværks-ejer og drejer Jacob Christensen og moderen hed Anna Dorthea Christensen (fødenavn f.1835 - d.1910)).
Udover sønnen Peter, havde de også en datter som hed Elisabeth Dorothea, hun blev gift Jensen.

Jacobs forældre var Christen Jørgen Christensen (1801-1886) og Dorthea Elisabeth Thomsen, de fik ialt 7 børn:
Mette Cathrine, som blev gift med Jens Thomsen i Kastrup
Jørgen blev "Hufner" i Skodsbøl
Maria Sophia(1835) giftede sig med Käthner Christian Michelsen på nabogården (Møllevænget 9)
Jacob, se nedenfor
Christen flyttede til Stenderup, hvor han købte en lille gård.
Christian blev husmand i Nybøl
Anna Elisabeth giftede sig også med en af naboens sønner, det var broderen til Marie Sophia's mand, han var husmand og skrædder, og hed Peter Michelsen.

Sandsynligvis har Jørgen og Jacob drevet gaarden i fællesskab, hvor Jørgen tog sig af landbruget og Jacob blev trædrejer.
Gården har været slægtsgård i næsten 200 år.
i 1904 overtog Peter Christensen gården. På det tidspunkt var der 8 tdr. land, og besætningen var på 4 køer. 
Peter Christensen boede her sammen med sin mor .
Han var uddannet både som landmand og drejer og havde et savværk, som han drev med en vindmølle. Når det rigtig blæste, gjorde denne mølle en forfærdelig spektakel, den generede naboerne en del.
Desuden var han også brøndborer eller brøndgraver.
I 1940 var besætningen på 4 køer og 2 svin.
En overgang valfartede ungerne fra Broue og Skodsbøl til Peter Drejer for at købe en af hans populære Yo-yo'er, en anden populær ting, især ved juletid, var hans gyngeheste, som Jørgen "Maler" så malede.
Peter var en typisk ungkarl med mange særheder, og der gik mange sjove historier om ham dengang.
Vi havde dengang mange pebermøer i Skodsbøl. Det var 1. verdenskrig skyld i, for deres kærester eller venner var jo døde på slagmarken i Rusland eller Frankrig og det var en stor ulykke for disse piger, der var simpelthen ingen mand til dem.
En tid var Ingeborg Christensen (Beck) husholder hos Peter, men det gik slet ikke. Ingeborg var meget pertentlig med rengøring og har nok gået Peter på nerverne.
Peter Christensen fik senere en ung pige fra Egernsund til at holde hus for sig. Og der var meget at se til, et par køer, grise og høns, og det skulle alt sammen passes af husholdersken. Lidt markarbejde var der også, men det kunne Marie Emilie Jensen, Midde som hun blev kaldt sagtens ordne. Hun var datter af fisker Hans Jensen.
Midde var forlovet med en ung mand fra Egernsund, men forlovelsen holdt ikke, og Midde var en tid meget ked af det og tog sig det meget nær. Men Peter tog mod til sig og sagde : " Du skal ikke være ked af det Midde, for du kan blive hos mig alle dage, hvis du vil"
Midde besluttede sig til at blive hos Peter, og efter nogen tid giftede de sig.
Det blev et godt ægteskab, Peter viste ikke alt det gode han ville gøre for hende, hun måtte købe hvad hun ville og kunne ønske sig (bare det ikke var for dyrt).
Midde affandt sig med Peters særheder og rettede vel også en del af dem.
Midde var altid en pæn og smuk kone helt op den høje alder, hun blev over 80 år. Peter døde mange år før hende (1965).

Efter hendes død i 1981 blev jorden solgt fra til Peter Jacobsen i Skelde, og Martha Christiansen (Ingrid Lorenzens mor, Møllevænget 9) købte huset sammen med manden Jørgen.

Efter Jørgens død i 1982, boede Martha alene i huset indtil hun i2002 solgte huset til Rune Cordsen og Tina Cordsen.
De rev stort set alt ud i stuehuset og byggede nyt, af de øvrige bygninger blev det meste fjernet.

I 2014 solgte de det til Kristina Sievertsen og Heinrich Schneider og flyttede til Broager.
Kristinas mormor er Anne-Mie Jessen som tidligere boede i huset overfor (Skodsbølvej nr.19). De har 2 børn: Markus og Kresten
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990), Jens P. Nielsen og Lokalarkivet i Broager
.