Møllevænget 2 - Tove Bossen Hansen og Finn Hansen


I 1920 da inste og arbejder Christen Hansen Byllemose døde, solgte arvingerne jorden til:Snedkermester Petersen samt til Christensen.
Det stykke som Christensen købte er i dag haven til Møllevænget 2.
Det stykke som Petersen fik, er i dag det stykke jord, hvor der er garage på Skodsbølvej 25.
Huset som han boede i lå længere ud mod Skodsbølvej 30

Uddrag af Kathrine Hansens erindringer:
Huset var aftægtshus til Møllevænget 9 (Fritz Lorenzen).
Her boede Ingeborg Christensen sammen med sine forældre, der blev kaldt Beck, hvorfor vides ikke, men muligvis har moderen, der hed Met Mari været gift 2 gange.
Ingeborg havde en søster der hed Antoinette og hun blev gift med Christian A. Petersen i Nybøl Nor, der ejede et teglværk. Teglværket drives i dag af sønnesønnen Christian A. Petersen. Antoinette var meget akkurat og sirlig, ligesom søsteren Ingeborg.
efter at forældrene var døde, men hun kunne ikke klare sig til sidst, og kom ned til søsteren i Nybøl Nor.
Ingeborg blev ansat som telefondame i Broager, og blev der indtil pensionsalderen. Hun boede alene i huset
. Huset blev solgt som aftægtshus til Mikkelsen (Møllevænget 5), da Anne Marie og Andreas Schmidt købte gården.
Hvor længe Mikkelsen boede der ved jeg ikke, men Cecilie levede længst, hun boede de sidste år på "De gamles Hjem" i Broager

I november 1958 solgte Christian Mikkelsen huset til Jens Peter Nielsen, hvorefter Marga (Margaretha Jespersen) og Jens Peter flyttede fra nr. 4 til nr. 2 Jens Peter Nielsen arbejdede i de sidste mange år på Tornskov teglværk, de sidste år som truckfører.
Efter Marga døde i 1973 (Jens Peter Nielsen døde allerede i 1968, 62 år gammel) flyttede sønnen Gunnar ind sammen med konen Jane.
Efter nogle år flyttede de til Falster, hvorefter huset blev solgt til Knud B. Andresen som havde 2 børn, Nikolaj og Mie.
De solgte huset Kirsten og Tom Lorenzen i 1979.
Kirsten og Tom solgte så huset i 1981 til de nuværende beboere, Tove og Finn Hansen.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) og J.P. Nielsen og Tove Holt
.