Møllevænget  - Kort fra 1872

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Landsarkivet i Aabenraa 
.