Hoelvej 7 -Helga og Claus Købmand

I 1888 kom der et ungt ægtepar fra Als og købte nr. 7.
Det var landmand Christen Jørgensen  fra Oksbøl og hustruen Laurentsia Nielsen fra Havnbjerg.

De købte sandsynligvis ejendommen af Hans Christian Knudsen som i 1873 drev købmandsbutik og landbrug her.
I 1868 er Knudsen registret som landmand med 7 tønder land.
Han blev i 1853 gift med Anne Margrethe Kathrine Conradsen(f.1829), hun kom fra Dynt og Hans Christians forældre havde en gård i Skodsbøl- muligvis Hoelvej 7.
I december 1886 døde Hans Christian Knudsen 62 år gammel, på det tidspunkt havde han 6 levende børn, samt flere døde, 2 i ung alder:
Christian ( f. 1854) rejste sammen med sine brødre til Amerika.
Jørgen (f. 1859) rejste ligeledes til Amerika.
Cecilie Margrethe og Jens Peter (f. 1863) var tvillinger.Cäcilie boede hjemme.
Lorenz (f. 1865) var soldat i Bremen.
Andreas (f. 1868) var Diensknecht i Stenderup
Henning blev gift med Ane Sophie i 1877 og rejste ligeledes til Amerika
Dorothea Maria (f. 1871) døde i 1879 kun 8 år gammel.
Anna Cathrina der døde i 1880, hun blev kun 5 år.


I kirkebogen over Hans Chr. død er der ingen oplysninger om tvillingen, Jens Peter, så han er muligvis død inden 1886

Kort efter at familien Jørgensen overtog gården fik de en søn, Jørgen.
Dengang var det et landbrug på 9 tdr. land, hvor de havde 2 heste, 4 køer og 5 svin, et lille bageri, samt en butik.

De besluttede at de ville bage rugbrød og handle med købmandsvarer.
De begyndte at bage og kørte med hest og vogn rundt til teglværkerne og sælge varerne.
Der blev kun bagt brød. Først da sønnen blev udlært som bager, begyndte de at bage kager og kringler osv.
Jørgen Jørgensen var en meget dygtig bager, som især mindes for sine gode Hedewiche.
Ved juletid kunne alle komme og få deres småkager bagt. Folk kom med deres kurv og her lå så forskellige deje, hvorpå der stod f. eks. vanille-kranse, finsk-brød, brun-kage eller fedtkage, det måtte Jørgen så forme og bage.
I butikken stod konen Louise (f. Bruhn d.19 nov. 1898) og solgte købmandsvarer og bagevarer.
Landbruget skulle der også være tid til.
Efter krigen flyttede landbruget så ud på den anden side af landevejen (Jørgen Jørgensens ejendom, Nejs Møllevej 14).
Datteren Helga og svigersønnen Claus Iversen overtog butikken,i begyndelsen på samme måde som Jørgen og Louise havde drevet den (Claus var udlært bager), senere blev bageriet nedlagt, og de fik så brød og "pomler"(boller/rundstykker) leveret fra Broager.
Så var det slut med at få juleanden og ens egne småkager bagt hos Claus Høker. I slutningen af 80'erne, hvor Helga døde nedlagde Claus forretningen. I dag er de begge borte .
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen "byvandring", Katrine Hansen og Landsarkivet samt tilføjelser af Christen Jørgensen
.