Hoelvej 5 -Johnny Semak

Dette hus, der er bygget i 1921, var aftægthus for bagermester Chresten Jørgensen, da sønnen Jørgen overtog bageriet på Hoelvej 7.

Huset før dette lå på næsten samme sokkel, dog med hoveddør ud mod Hoelvej 7.
I 1860 boede her 2 familier:
I den ene lejlighed boede Jacob Clausen sammen med datteren Guntha, der var født i 1859, og hustruen Grethe Marie (f. Thomsen)

Peter Lassen (f.1804) boede i den anden lejlighed sammen med hustruen Anna Maria (Frederiksen)og børnene Mette Marie Christine og Anna Elisabeth.
Mette Marie, der i 1860 var 8 år, var født på stedet, så de har i hver tilfælde boet der siden 1852, sandsynligvis endnu længere, idet de også i folketællingen i 1845 boede i Skodsbøl.
I 1845 boede der 2 børn hjemme: Maria Margrethe (f. 1839) og Christian frederik (f. 1843). De er så begge flyttet hjemmefra inden 1860.
I 1861 Faldt Peter ned fra et træ og døde, derefter overtog den ældste sønn, Christian Frederik huset .

Lige overfor boede skomager Thomas Lassen, som han kun var delvis i familie med (fælles bedstefar.)

Jørgen Jørgensens søn, Chresten Jørgensen boede her en overgang, efter at den gamle Chresten Jørgensen og hans kone, Laurens var døde.
Han blev gift med Gudrun og de drev landbruget, der hørte til, herfra, indtil de byggede et nyt husmandssted på Nejs Møllevej.
Huset blev derefter købt af Jørgen Jørgensens broder, Andreas Jørgensen i 1965 (f.1897), da Chresten og Gudrun flyttede til Nejs Møllevej. Det blev nu aftægtsbolig for Andreas og hans kone Ellen (f. 1898, datter af smedemester Nikolaj Mathiesen Dynt).
Andreas havde drevet landbrug på Nørregade 24.
Han har været i bestyrelsen for "Broager Andelsmejeri" og "Broager og Omegns Andels-Tærskeselskab".
Huset har været i familiens eje indtil 1988, hvor Andreas kom på plejehjem.

Derefter blev det solgt til Sonja Lese?, hvorefter det gik på tvangsauktion, hvor Karl Bannow, Helle Christiansen Bannow og Ole Christiansen købte det i fælleseje.
½ år senere solgte Ole Christiansen sin trediedel til de 2 andre, som så solgte ejendommen i 1994 til Birgit og Johnny Semak.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Jørgen Thomsen "byvandring"og Katrine Hansen      
.