Hoelvej 2 - Birthe Christine Knudsen

Anna Smeds hus var oprindelig 2 lejligheder. Det er bygget i 1800.

Her boede Caroline Hansen Chlejn (Kleyn), hun er registret både i 1868 og 1873 som boende her. Allerede i 1843 kaldte familien sig Klein, men først i 1922 blev navnet officielt ændret.
Sandsynligvis har hun overtaget huset af sine forældre Marie Chlejn (1797 - 1858) og Søren Hansen Chlejn, da moderen døde i 1858.
Søren stammer fra en fiskerfamilie i Fedding ved Ribe,og Marias forældre var inste i Skodsbøl.
Caroline var et uægte barn, men parret var forlovet da hun blev født. Forældrene fik yderlig 3 børn, alle med efternavne : Hansen Chleyn/Chlejn:

Caroline, blev som skrevet ovenfor, boende. Hun blev født den 5 april i 1824 og døde af det, der i gamle dage hed: Alderdoms svækkelse, hun blev 76 år, ugift.
Jørgen blev gift med Pauline Margrethe Lorentzen fra Bjerndrupmark i 1852, og flyttede til Skelde, hvor han blev skrædder.
Dorothea (f. 1830) blev i 1867 gift med Niels Christensen Wraae fra Iller
Christian blev født i 1843; i 1867 i en alder af 22 år gift med Anne Christine Johannsen fra Gammelmark. Han døde i 1932 Egernsund, 89 år gammel

Caroline Chleyn ejede også jorden overfor, den matrikel der i dag er Hoelvej 3.

Senere boede familien Schøne i den første lejlighed. De havde en datter: Lene
I den anden lejlighed boede Rasmus (født 1863) og Helene Lorenzen (født 1864) med deres familie. Han var fyrbøder ved et transportabelt damptærskeværk. Det vil sige, at tærskeværket kørte fra gård til gård og tærskede hele høsten. Det var omkring 1900 til 1922
Det var travle dage når tærskeværket kom, Rasmus havde gerne et par mænd med, for der skulle bruges mange til at betjene tærskeværket.
Rasmus fyrede op under kedlen, så der var damp nok til at trække hele værket.
Oppe under loftet var der gerne to piger til at smide neg ned til ham, der lagde dem i maskinen, ilæggeren blev han kaldt, og det var et betroet job, for blev det ikke gjort jævnt, men i store klumper gik hele maskineriet i stå, det hele var tilstoppet og måtte renses ud.

Der var en eller to mand til at tage halm fra og sætte det op på loftet.
En mand bar avner væk i sække eller store stykker sækkelærred, som var syet sammen af gamle sække.
Så var der kornet, som var det vigtigste, der var også gerne 2 mænd, for der var 200 pund i hver sæk, og mange gange skulle de køres væk på sækkevogn og bæres op ad en stige og hældes ud oppe på kornloftet, der de fleste steder var over stuehuset.
Konen i huset havde også meget travlt sådanne dage, de skulle have kraftig kost, for det var tungt arbejde og pigerne var jo med ude og hjælpe, så hun var alene.
Man kunne kun tærske indtil det begyndte at blive mørkt, for petroleumslamper var for farlige at bruge.
Køer, svin og høns skulle jo også passes.
Det var en lang dag for de unge ved landbruget dengang, op kl. 5 og malke, fodre og rense ud. Derefter i gang med tærskning, og så om aftenen i gang igen med de samme ting.

Rasmus og Helene havde 6 børn:
Anne Marie (Ammi) som blev gift med grænsegendarm Ebbesen.
Anna (Anno) der blev gift med Nis Bruhn,
Leonard ??,
Lorenz blev gift med Ellen,
Magdalene som blev gift med Bernhard Schøne,
Margrethe som blev gift med Wilhelm Hansen
I 1950 blev huset solgt til Johan Petersen, som igen solgte det i 1961 til Anna Maria Catharina Petersen (f. Jørgensen) om det er familie vides ikke.
Derefter blev det i 1975 solgt til Kurt Hansen, hvorefter det blev solgt på en tvangsauktion i 1995 til Birthe Christine Knudsen
Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990)
.