Hoelvej 1 - Irma og Leif Hansen

I 1873 boede Nis Jensen her.Han var teglarbejder og var gift med Cathrine Marie (Christensen). De havde 3 børn: Marie Dorthea som var født i 1851, Johan var født i 1853 og Helene Sophie som i 1860 kun var 1 år; de er alle født her i huset.

I 1888 kan på et gammelt kort fra katasteramt se at Jensen stadig bor her, med et stykke jord på højre side som tilhørte Chleyn, der bor i nr. 2.
På venstre side boede hr. Møller, i det, der i dag er Skodsbølvej 27.
På haldelen af nr 25 samt halvdelen af Møllevænget 2 lå et hus hvor ejeren hed Byllemoos.(se kort)

I 1908 boede inste Hans Peter Iversen her, han fik grunden udvidet med et lille stykke af nabogrunden (nr 3), da muremester Lorenz Petersen solgte grunden til arbeiter Rasmus Lorenzen som boede lige overfor. Murermester Lorenz Petersen var i 1878 blevet gift med Catharina Brandt og havde en søn som hed Christian, han var født i 1881.

Under 1. verdenskrig boede her en mand der hed Weggerslef. Han var en slags produkthandler, men solgte også smådyr såsom hunde, kaniner, høns og lignende.
Til at begynde med, havde han en cykel, hvorpå han havde nogle kasser med duer og hundehvalpe, som han så kørte rundt med og solgte. Senere fik han  en arbejdsfjedervogn og på den satte han et bur bag agestolen, hvis han skulle have dyr med. Der var en lille lade / stald bag ved huset, hvor han kunne have de dyr, han ikke fik solgt med det samme.
Sådan en forretning kunne man leve af dengang og især under krigen, da folk jo manglede alt, og også gerne ville sælge det de kunne undvære , for at få lidt penge i hånden.

Efter hans død købte Nis Peter Bruhn (født 1895) huset (i 1923) (han var fra Skovgade i Egernsund, hvor han forældre havde en købmands- forretning).
Foto fra ca. 1965 Nis Peter Bruhn var karl på Nejs Møllegård, han var en stor og stærk mand, der kunne løfte det lille tærskeværk der var på gården, op på en vogn alene; og sagde man til ham, at det kunne han ikke - ja så kunne han i hver tilfælde - .
Han deltog i 1. verdenskrig og kom i russisk fangenskab.

Kejserinde Dagmar, der også havde titlerne: "Prinsesse af Danmark" og "storfyrstinde af Finland", der som bekendt var datter af kong Christian d. 9'ende, hun var da krigen sluttede gift med Zar Alexander III.
Hun var meget optaget af de sønderjyske krigsfanger, der jo generelt var tvunget ind i krigen mod deres vilje, og hun fik foranlediget en speciel krigsfangelejr for de sønderjyske fanger.
Lejren hed Jurjef Polski og lå i Pavlovo. Her var forholdene betydelig bedre end i de øvrige lejre, hvilket skyldes: "den højtstående dame i Petrograd" som der blev sagt.
Desværre blev kun 36 af de ca.300 sønderjyske fanger samlet her, hvilket skyldes passiv modstand fra tyske officerer.

Nis Bruhn var heldig at komme hertil.
Da han kom ud af lejren - gik han hjem. - !
Han blev gift med Anna Lorenzen (født 1900) fra Hoelvej 2.
Han var en flittig mand, som om sommeren arbejdede på Tornskov teglværk, og om vinteren gik han i skoven og tog spulte op, som han så stod hjemme og gjorde i stykker. Så han havde gerne store stabler af træ oppe bag i haven.
De fik 10 børn: Cecilie Magdalene (født 1921), Thomas (født 1923), Rasmus Aage (født 1924),Nis Frede (født 1925), Erik Arnold(født 1927),Annelise (1928), Dagny Christine (født 1931), Bent (født 1936), Jytte Margrethe fra 1937 den yngste er Irma Marie som er født i 1942.

Irma blev gift med Leif Hansen.
Huset som de overtog i 1966 lå helt ud til vejen på samme måde som Hoelvej 2, så hvis de åbnede vinduerne kunne der ingen køretøjer komme forbi
Her boede de i 5 år hvorefter de byggede et nyt hus bag ved det gamle, og derefter rev det gamle ned (1971). Det nye hus som de stadig bor i, ligger på toppen med en fantastisk udsigt over Broager Vig

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990) og Irma Hansen
.