Skodsbøl Vandværksforening

Skodsbøl vandværk havde stiftende generalforsamling den 14. September 1937 på Skodsbøl kro, og vandværksforeningen fungerer stadigvæk med selvstændig vandværk.

De love som blev udfærdiget ved generalforsamlingen ses her.


Bestyrelsen bestod af:
Formand Andreas Thomsen.
Overgendarm P.V. Petersen også kaldet Højbo blev kasserer.
Som næstformand blev Murermester Laurits Lauritsen valgt.
Desuden bestod bestyrelsen også af landmand Fritz Lorenzen og slagtermester Nis Jensen.

Vandværket er blevet tegnet og bygget af ingeniørfirmaet Brdr. Henriksen fra Odense, sandsynligvis med ingeniør Janzen som byggeansvarlig. Firmaet var på det tidspunkt meget aktivt, og byggede mange af de små vandværker der skød op overalt i Danmark.

Den 23. januar 1938 købte vandværket  151 m2 jord af landmand Jens Peter Thiel som på det tidspunkt ejede Skodsbølvej 50 (den gamle jolles hus), prisen var 400 kr.

I juni 1938  indkaldte "Landvæsenkommisionen" i Sønderborg til møde vedrørende "Vandindvindingsret for Skodsbøl Vandværk", og i oktober samme år blev der givet  tilladelse til at indvinde 18000 m3 ( se protokollen)
Der var ved starten tilsluttet 36 ejendomme af de i alt 60 som lå indenfor området.
Som et kuriosum kan fortælles at formanden for vandværket i mange år ikke var tilsluttet vandværket.
Efterhånden blev de fleste huse og ejendomme tilsluttet, og værket blev for lille. Omkring 1963 -64 har man besluttet sig for at bygge et nyt vandværk, hvorfor man i 1964 købte 45 m2fra Skodsbølvej 46) Passat) Grunden var dengang ejet af Marie Christine Jessen (født Sandbæk)- kaptajn Jessen døde i 62. Prisen var 300 kr.
Det nye vandværk blev bygget af Vand-Schmidt med hjælp af en maler fra Christiansfeld og en murer.
Kapaciteten var ca. på det dobbelte af det gamle, både med hensyn til pumper samt beholder og filter, og den nye tilladelse  fra "Landvæsenkommissioner for Sønderborg amtsrådskreds" tillod at vi pumpede 80,000 m3 pr. år. Tilladelsen blev givet i 1970. (se Tilladelse)
Om der mellem 1938 og 1965 er foretaget ombygninger vides ikke, men foto fra vandværkets start og Vand Schmidts tegning af det eksisterende værk i 65 passer ikke sammen. (se tegning)
 I 1972 blev der igen foretaget en større ombygning, hvor der blev sat en knast på bag ved teknikrummet. Der kasserede man den gamle hydrofor og fik en ny og større op over jorden, den gamle lå under jordoverfladen. (se tegning).

I 1997 var det forældet at bruge en hydrofor( beholder med luft, til at styre vandtrykket) til at styre vandtrykket med, hvorfor vi gik over til VLT- styring af vandtrykket (Ved VLT styring, sætter man en pumpe på vandledningen, som er frekvensstyret. Det betyder at pumpen kører op og ned i hastighed, afhængig af hvor meget vand man bruger. Denne opgave blev traditionen tro overdraget til Vand-Schmidt

Juleaftensdag i 2005, om eftermiddagen,forsvandt vandet i Skodsbøl.
Årsagen var at brøndboringen var brudt sammen.
Det gav en del panik rundt omkring: Nogle stod under bruseren fuld af sæbe da vandet forsvandt, andre have ingen vand til kartoflerne til juleaften o. s. v. så der blev travlt med at hente vand hos familie og venner der boede udenfor Skodsbøl.
I første omgang klarede man sig med vand leveret af Broager brandværn,som skulle koges før brug; senere fik man lagt en nødledning fra Broager.
Først i marts 2006 havde vi en ny boring som var ok.

Den 1. september 2014 lukkede Skodsbøl Vandværk og overgik til Broager Vandværk
Tilbage tilside 1 (oversigten)
Kilde: Landsarkivet Skodsbøl Vandværk og Jørgen Thomsen
.