Skodsbøl Selskabelig Forening

Overgrænsegendarm Christian Ebbesen var med til at starte Skodsbøl selskabelig forening i 1934, og han var dennes første formand.
Desuden var der i bestyrelsen: Bagermester Jørgensen, Jens Jacobsen, Bager P. Jensen, Arbejder P. Nielsen, A. Andersen, H. Dorow og N. Jensen .
Formålet er, som det også fremgår af vedtægterne, at fremme det der i dag kaldes socialt samvær, og faktisk var det forløberen for Skodsbøl Borgerforening.

De holdt gåsespil en gang om efteråret i kroens lokale, og dengang var det med levende gæs og ænder, som de havde gående i nogle kasser ude i kromandens port.
Foreningen holdt også fastelavnsfest, hvor man kunne komme udklædte.


Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde:J. P. Nielsen, Lokalarkivet i Broager
.