Den Danske Forening

Skodsbøl danske forening

blev startet i 1935. Gendarm Højbo Pedersen var den første formand og Bager Jensen var kasserer.
Som betingelse for at være med var at man var dansksindet.
Det var foreningen som var med til at arrangere, at der kom en mindesten i Skodsbøl. Stenen er hentet ude ved Skelde.
Foreningen holdt basar 2 gange om året, og det gav godt 700 kr. pr år.
Foreningen har måske senere været arnested for frihedskampen, da flere af medlemmerne senere var med i frihedskampen.

     


Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Broager, Jens Peter Nielsen
.