Skodsbøl Brandværn

I sommeren 1881 brændte en stor del af Skodsbøl. Brandværnet, som var i Broager var indkaldt, men  da det også brændte i Broager, kunne brandværnet ikke komme til Skodsbøl før det var for sent.
Det fik en del lokale borgere i Skodsbøl til at indse at vi måtte have vores eget brandværn i Skodsbøl.


 En af dem, der var meget aktive var dyrlæge Peter Thøisen, og den 18 juli i 1881 blev der startet et frivilligt brandværn i Skodsbøl.
Ordet frivillig som bliver fremhævet mange gange i vedtægterne fra 1894, havde den gang en anden betydning end i dag.
 Alle sunde og kraftige mænd, som boede i Skodsbøl kunne blive medlem, og var man medlem, var der mødepligt til alle øvelser og brande.
Kom man for sent eller blev helt væk, skulle man komme med en forklaring, enten personlig eller skriftlig til formanden.  Eksempler: " Jeg kan ikke gå så langt i mine nye støvler " eller " Jeg hørte ikke signalet". Hvis forklaringen ikke var  god nok, eller uniformen ikke var i orden fik man en bøde fra 25 Pfennig til 2 Mark.


 Den 11. september 1892 blev alle brandværn i Sønderborg området indkaldt til møde på Hotel Alsund, for at vælge en Kredsbestyrelse for alle brandværn i Sønderborg området, samt få ensrettet statutterne.
På grund af dette møde er vedtægterne for Skodsbøl brandværn måske blevet revideret i 1894, idet der her blev krævet at vedtægterne skulle være skrevet på tysk.    
 De reviderede vedtægter fra den 12. august 1894 ses her: ( originale eller på tysk (oversat fra Gotisk)).  

Vedtægterne blev udarbejdet af dyrlæge P. Thøisen (Skodsbølvej 57) og smed H. H. Davidsen. (Skodsbølvej 56, drejer Peter Christensen (Møllevænget 3) , bager Carl Andresen.(Nørregade 4)

I 1905 kom der et dekret om at brandværnets  protokol skulle føres på tysk, og ligeledes skulle alle kommandoer føres på tysk.
Det fik flere konsekvenser, blandt andet findes der ingen protokoller fra 1905 til  1920, og brand- kaptajnen H. P. Thoysen trak sig tilbage - han ville ikke kommandere på tysk.
I 1927 var der kommet en dansk vedtægt som var gældende for alle værn i Sønderborg området (se vedtægten). Her var alle  arbejdsføre mænd mellem 18 og 60 tvangsindlagt i de "frivillige brandværn", sognerådet kunne dog fritage 20 % .

Oversigt over brandkaptajner i Skodsbøl: (klik her)
Ved starten i 1881 var der 13 medlemmer, derefter var udviklingen :
    1884 - 20 ,
    1890 - 32,
    1895 - 27,
    1950 - 30,
    1970 - 16
    1971 - 13 medlemmer, det er det samme som ved starten.
   i 1981- 100 år efter starten var der stadig 13 medlemmer.

I 1961 var brandværnet ved at lukke på grund af økonomien - Den gamle brandbil blev kasseret af bilinspektøren og kommunen ville ikke give tilskud til en ny. Men det startede så en indsamling , som bredte sig vidt omkring. En del aviser skrev også om situationen. Blandt andet kom der et bidrag fra Rederiet J. Lauritzen, hvor Christian Brock (Skodsbølvej 56) var styrmand på en af deres skibe.

I 1981, hvor Aage Christensen var brandkaptajn blev der holdt en stor fest i byen i anledningen af 100 års jubilæet med skyttekonkurrencer, musik gennem byen og fest på kroen om aftenen. Hele byen flagede med dannebrog.

Jürgen Hansen har i bogen " Brandbekæmpelsen på Broagerland " beskrevet udførligt om Skodsbøl Brandværn (side 285-318 )
Tilbage til forside
Kilde: Broager Lokalarkiv
.