Rikke og Neal Dorow Øbjerg 3

Her boede skomager Peter Schwartz (født d. 5. maj 1880), han arbejdede før krigen på Tychsens teglværk, hvor han havde købt grunden i 1900 for 50 Pfennig pr kvadratmeter af Teglværksejer Peter Tychsen.
Han kom hjem fra krigen som krigsinvalid med et stift ben. Han havde lært skomager håndværket. Her fik alle i Skodsbøl deres sko og støvler repareret.
 Han var et rart menneske at sidde og tale med, når man bragte fodtøj til reparation. Der lugtede godt af læder og beg.
Hans kone Anna Christine (født 1875) var lille mild og venlig, hun bragte skotøjet tilbage når det var færdigt, og håbede så at få betalt regningen. Men det var sløje tider dengang og få penge.
De havde 3 kønne døtre: Anna ( født 1913), Christine og Cathrine (født 1906) og en plejedatter der hed Anne.
 En tid i krigsårene havde Anne og hendes mand forsamlingsgården i Broager i forpagtning, men det gik slet ikke godt. Christine var ung pige på Nejs Møllegård, hun var smuk og dygtig og blev forlovet og gift med Anders Kock, som var karl sammesteds. Han blev senere chauffør hos Lyck i Avnbøl.
Derefter boede datteren Anna sammen med sin familie i huset i en årrække indtil huset blev solgt.
I dag ejes huset af Rikke og Neal Dorow.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen