Brovej 71 Anni og Aksel Chr. Sibbersen

 Gården Hoel er 250 år gammel . Her boede i midten af 1800 tallet en familie Møller, deres søn blev senere doktor i Gråsten, på det tidspunkt hørte møllen med til ejendommen.
Da de døde overtog mandens søster gården, hun blev gift med en Tychsen. De solgte gården uden mølle til familien Christensen.
Efter deres død overtager mandens søskende Chresten og Dora Christensen ejendommen.
Der var en søster mere, hun blev gift på Lakjær i Adsbøl.
Der hører en del sandjord til gården og her købte folk deres vinterkartofler..
I efteråret var konerne fra Skodsbøl med til at samle kartofler op i marken. De fik hver syvende spandfuld til sig selv. På denne måde kunne de jo skaffe sig vinterforråd uden at have penge op ad lommen, for dem var der jo lidt ad på den tid.
Engang da de fik en ny optagemaskine og karlen kørte lidt for hurtigt, så konerne ikke kunne nå at rette ryggen, inden han tog en ny række op, blev de vrede på ham og sagde, hvis han ikke gjorde som de ville have det, så trak de bukserne af ham. De gik alle hen mod ham, men karlen blev bange og kørte som de ville have det.
Konerne kunne også trænge til at rette ryggen engang imellem. Arbejdsdagen var lang dengang , 10 timer i hvert tilfælde.
Chresten Christensen førte et gammeldags solid landbrug uden store ombygninger. Men de havde jo heller ingen efterkommere til at overtage gården.
Dora førte en gammeldags husholdning og var sparsommelig både ude og inde. En pige de havde i huset fortalte at hun altid først skulle hente de æbler der var rådne pletter på. Og på den måde spiste de så rådne æbler hele vinteren.
Når de havde gæster og der blev et par øl til overs, blev de bragt tilbage til butikken.
De havde i 40'erne 65 tdr. jord 6 heste, 18 køer, 10 ungkvæg og 50 svin.
De byggede en fin villa på Brovej 73. Den byggede de selv og startede allerede i 1930, og det specielle var at den blev bygget af cementsten, fordi de var billigere end mursten.
De flyttede ind i 1934, da de solgte gården til Anne Margrethe (f. 1913) og Jens Peter Hattesen. Margrethe var datter af husmand Hans Lyck, og Jens Hattesen var søn af gårdejer Lorenz Hattesen i Lundtoft.
Jens Hattesen døde i 1946 ved en ulykke med nogle heste der løb løsk. Indtil sin død var han formand for kartoffelkogeforeningen og i bestyrelsen for venstrevælgerforeningen.
Margrethe giftede sig senere med Pay Heinrich ("Heine") Sibbersen. De drev gården i mange år, i de senere år overtog sønnen Aksel mere og mere af det hårde arbejde.
Margrethe blev 79 og Heine blev lige præcis 90 år.
I dag ejes Hoel af Aksel Sibbersen sammen med hustruen Anni.

Tilbage til side 1 (oversigten)
Kilde: Kathrine Hansen (ca. 1990)
.