Tre Indenlandske Kryderier
Som anbefales unge Huusmødre paa Grund af at de
kun koste lidet, aldrig tabe deres Kraft og derhos have
den Egenskab, at jo tarveligere Maden er, desto mere
forhøje de dens Velsmag.

Det første Kryderi bestaaer i en bestemt og
fast overholdt spisetid
, thi Mand og øvrige Deel-
tagere i Maaltidet ere i Almindelighed ingensinde
mere utoldmodige end i den Tid, der forløber efter
det bestemte Klokkeslet og indtil Maden staaer paa
Bordet.

Det andet Kryderi er en sneehvid Dug, en
prober Anretning
. Selv den tarveligste Kost faaer
en forøget Velsmag, naar Øiet med Velbehag hviler
paa det hvide Linned, det blanke Porcellain, de klare
Glas - og Tanken om en flink Huusmoder knytter
sig uvilkaarligt dertil.

Det tredie Kryderier Huusmoderens milde
og venlige Ansigt
, der liig Solen straaler over det
Hele og forjager de smaae Skyer af Utilfredshed
eller Misnøie med Et eller Andet, som ellers kunde
svæve paa Husets Himmel og undertiden saae Leilighed
til at samle sig til en Regnbyge.


( Fra en Fader til en Datter i hendes første Kogebog.)
Tilbage til opskrifter
.