"Kogebog for de smaa Huusholdninger." (1838 + 1862)

Her er den samme kage fra samme kogebog:
"Kogebog for de smaa Huusholdninger" skrevet af A. M. Mangor.
Første opskrift er fra anden oplag udgivet i 1838, og anden opskrift er fra 13. udgave trykt i 1862


Prindsessekager.1838
Man tager saa meget stødt hvidt Sukker, som 12 Æg og saa
meget Meel, som 8 Æg veie. Meles tørres lidt paa Panden.
Æggeblommerne røres først alene, indtil de ere hvide,
derpaa godt med Sukkeret; de til Skum piskede Hvider røres
deri med Melet. Tærtepanden maa være heed,meest foroven,
førend den smøres med Smør i en lille Pose. Smaa Skefulde
af Deien sættes lidt fra hinanden, deri og overstrøes med
lidt hvidt Sukker. De bages lyse. Heraf bliver omtrent 60
Prindsessekager.1863
Man tager saa meget stødt og sigtet hvidt Sukker, som 12 Æg
veie, saa meget Hvedemeel, som 4 Æg veie og Kartoffelmel
som 4 veie. Naar alle 12 Æg ere skilte ad, røres Blommerne
med en Theeskee Hjortesalt og Sukkeret, til de ere tykke,
sædvanligt i et Qvarteer, da røres Melet deri, og bliver
det for haardt, kommes lidt efter lidt Hviderne, som ere
piskede til Skum, deri. Naart alle hviderne ere rørte i
Deigen, maa den strax bages. Ovnen maa i forveien være godt
hedet, men Pladen ikke varmere end at den netop kan smøres
med Vox eller Fleskesvær; Deigen sættes derpaa med en Skee i
tykke Klumper, ikke for tæt, overstrøes med hvidt sukker
og bages med meest Varme under, til de ere lysegule.
I Almindelighed ere de nok i et godt Qvarter.
Heraf bliver omtrent 90 Kager. Har man mere Deig end til 1
Plade, da maa denne hver Gang afkøles noget, ved at over-
hælde den Side, hvorpaa der ikke bages, med koldt Vand.

Tilbage til opskrifter
kilde:"Madam Mangor
.