Opskrift fra:"Kogebog for de smaa Huusholdninger." (1897)

 

 

Portuguis-Kager.
Disse ere meget fine og Yndede. ½ Pund afklaret
Smør røres til det er koldt; deri røres 6 hele Æg, 1 ad
Gangen, ½ Pund Flormeel ½ Pund stødt hvidt Sukker, og
lidt fint hakket Citronskal. Naar det hele er vel rørt, og Pladen
er smurt med Smør, indbunden i et lille Stykke Lærred, læg-
ges Deigen Skeefuldviis hist og her paa Pladen, og med en
tynd Kniv udbredes Deigen over hele Pladen, ganske tyndt,
og den indsættes i en temmelig hed Ovn. Man Aftørrer 4
Flasker og lægger paa Bordet, og naar Deigen er bagt ganske
lysebrun, udtages Pladen, og lægges hen paa Bordet, og
man skærer hurtig 4 a' 5 Ridser, langs ned ad Pladen,
og skærer ligeledes Deigen igjennem paa tværs, saa Stykkerne
blive omtrent som et Kort, og lægger dem over Flaskerne, for
at krummes, men det maa foregaae hurtigt, at den bagte
Deig ikke bliver kold, hvorved Kagerne gaae itu ved at krum-
mes. Deigen kan ogsaa med en Theeskee sættes i smaa
Klatter paa Pladen, og bestrøes med fint skaarne Mandler
Kagerne blive da bløde indvendig.

Tilbage til opskrifter
kilde:"Madam Mangor
.