Opskrift fra:"Kogebog for de smaa Huusholdninger." (1862)

 

 

Krumkager.
¼Pund Meel ½Pund Smør som af-
klares, 4 Æg og omtrent 3 Pægle Melk røres vel
og bages. Jernet behøver ei at smøres med Smør
til hver Kage, som, idet den tages af Jernet, dreies
som et Kræmmerhuus eller krummes over en Pind.
1½ Pægel Fløde pidskes til Skum,
hvoraf der kommes en Skeefuld i hver Kage
og derovenpaa en lille Theeskee Syltetøi. Skummet
maa først kommes i Kagerne, lige før de skulle bruges,
da de ellers blive bløde; man kan ogsaa komme
Syltetøi paa et Fad, lægge Skummet derpaa og om-
byde det tilligemed Kagerne
Heraf bliver omtrent 70 Kager.
Tilbage til opskrifter
kilde:"Madam Mangor
.