Opskrift fra:"Kogebog for de smaa Huusholdninger." (1862)

 

 

Tragtebakkelser eller Kniblingskager.
½ Pund Meel, ½ Pund stødt hvidt sukker og lidt
stødt Kaneel udrøres med Æggehvider, indtil det er
flydende, omtrent 14 a' 16. Til disse Kager udfordres
en liden Kasserolle eller Jydepande, som ikke er
større end Kagen skal være, da der kun kan koges
een ad Gangen, og ikke snevrere foroven end for-
neden, thi da er det vanskeligt at faae Kagen op.
Naar det klarede koger, hældes en skefuld Deig i
en Tragte, som har 3 a' 4 fine Piber, og som dreies
hurtigt rundt over Kasserollen, saa et Deigen kommer
overalt, dog uden at Kagen bliver tæt. Den kan ikke
vendes, men trykkes sagte ned, saa det Klarede kan
koge lidt over den. Naar Kagen er lysebruun, lægges
den med den Side op, som vendte ned under Kog-
ningen, over Kagerullen eller en Flaske, belagt med
graat Papiir, saa den bliver krum.
Tilbage til opskrifter
kilde:"Madam Mangor
.