Forligsmanden i Skodsbøl - forlig nr 165

tilbage
se siden i dobbelt størrelse
.
se oversættelse
kilde:"Landsarkivet"