Forligsmanden i Skodsbøl - forlig nr 164

tilbage
se siden i dobbelt størrelse
se oversættelse
kilde:"Landsarkivet"
.